Vår kund är en världsledande elektronisk tjänsteleverantör. Företaget vill ta nästa steg i utvecklingen av sin topplinje och har beslutat att anställa en Senior Sales & Business Development Executive.

Samarbeta med oss och hjälpa oss att lösa vår kunds utmaning!

I rollen kommer du att ha fullt P & L-ansvar och tillsammans med ditt team utveckla nya affärer och nya kunder. Senior Interim Professional rapporterar direkt till företagets verkställande team. Bakgrund från elektronisk tjänsteleverantörsindustri är ett absolut måste för att lyckas med uppdraget.

Uppdraget börjar omedelbart.
Plats Europa.HR Director NIES 2019-03-06.jpg