Vår kund är ett tillverkande bolag med ca 400 MSEK i omsättning.
Företaget befinner sig i en kritisk ”fasövergång” med kraftigt stigande efterfrågan från vissa nyckelkunder samtidigt som priserna i marknaden pressas avsevärt.

Samarbeta med oss och hjälp oss lösa vår kunds utmaning.

Rätt Interim Manager har en gedigen erfarenhet som VD och eller BU Chef inom tillverkande industri med höga volymer och som är extremt konkurrensutsatt och under stor prispress.
Djup operationsförståelse (produktion, inköp, logistik) samtidigt som man har en General Managers kommersiella förståelse och överblick är ett absolut krav.

Start: Omgående
Placering: Mellansverige

Läs om Interim VD