Vår kund är ett mindre PE ägt bolag inom Med Tech. Bolaget står inför en mycket spännande internationell lansering och söker en interim VD med ansvar för slutfasen av lanseringsförberedelserna och för att påbörja arbetet med att ta bolaget till ”nästa nivå”.

Samarbeta med oss och hjälp vår kund med lanseringen av en produkt som möter ett stort och angeläget medicinskt behov.

Rätt Interim Professional har haft operativt ansvar för internationella produktlanseringar inom Med Tech och har uppnått mycket goda kommersiella och operativa resultat. Personen vi söker är en mycket god ledare med förmåga att hantera såväl det egna bolaget som de olika strategiska samarbetspartners som vår kund har avtal med, och har förmågan att leverera mot olika milestones i en lanseringsplan.

Placering är i Stockholm med start i början av kvartal 2.
Uppdragets längd uppskattas till 12 månader.