Vår kund är verksam inom miljöteknik riktat mot transportindustrin. Uppdraget innebär att etablera affärsrelationer med distributörer och stora kunder internationellt, vilket innebär en stor del resande.

Teama upp med oss och hjälp oss lösa uppdraget!

Placering i Stockholm samt en stor del resande
Längd på uppdraget uppskattas till minst 6+ månader
Start omgående