denna sida kommunicerar vi då och då en delmängd av våra uppdrag.

Vi arbetar vanligtvis under strikt sekretess med våra uppdrag och därför publicerar vi sällan våra löpande uppdrag offentligt. Vi har ett antal konfidentiella uppdrag just nu.

Vänligen ladda upp ditt CV här.