Tillsatt 2021-07-21

Vår kund är ett SME-företag inom MedTech som tillhandahåller högteknologiska lösningar till brukare. En majoritet av försäljningen sker på exportmarknader.

Företaget förbereder sig för en ny fas med fokus på lönsam tillväxt. För att säkerställa sina ambitioner har styrelsen beslutat att anställa en Interim VD.

Samarbeta med oss och hjälp oss att lösa vår kunds behov.

Rätt Interim VD har

  • En gedigen General Manager bakgrund från MedTech-industrin eller motsvarande.
  • Erfarenhet från full P/L ansvar på minst 300 MSEK och att rapportera till en styrelse är ett måste för att lyckas.
  • Erfarenhet av att sälja produkter och lösningar på exportmarknader är en stark fördel.

När: Uppdraget börjar omedelbart och pågår 6-9 månader.
Var: Huvudplacering Stockholm.