Tillsatt 2021-11-29

Vår uppdragsgivare är en statlig förvaltningsmyndighet med totalt 9.000 anställda.

Som interim Sektionschef med verksamhets- och budgetansvar, leder du ca 25 medarbetare i skiftarbete. Rollinnehavaren leder, planerar och följer upp sektionens uppdrag på ett effektivt sätt med ett tydligt säkerhetsfokus. Tillsammans med medarbetarna driver du förändringar både inom den egna sektionen och tillsammans med andra berörda verksamheter inom  myndigheten.

Teama upp med oss för att lösa vår kunds utmaning!

För att vara aktuell för rollen behöver du ha en mycket god erfarenhet av att leda personal i dygnet runt-baserad operativ verksamhet i en större organisation, t.ex. inom elkraft, produktionsverksamhet eller annan komplex övervakning av drift.


Uppdraget är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning kommer att genomföras samt krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade roller.

Start: Uppdraget startar omedelbart och varar i 6-9 månader
Placering: Gävle
Språkkrav: Flytande svenska