Vi söker en analytisk och strukturerad interim Pricing Manager till ett större tjänstebolag och infrastrukturhållare. Bred erfarenhet av ekonomistyrning och gärna prissättning på reglerade marknader. God projektledarförmåga. Van att presentera komplexa ekonomiska analyser för företagsledning och beslutfattare.

Uppdraget påbörjas snarast och beräknas pågå i 6 månader.
Placering i Stockholm.