2021-06-14 Tillsatt

Vår kund är ett tillverkande bolag med betydande tillväxtambitioner. Parallellt med tillväxtresan kommer man att förbereda för en börsintroduktion.

För att säkra sina processer och strukturen för rapportering vill vår kund förstärka sin CFO-funktion med en erfaren interim manager.

Samarbeta med oss och hjälp oss att lösa vår kunds behov!

Rätt Interim Professional

  • Är Ekonomichef/CFO med erfarenhet från börsnoterade bolag,
  • Får gärna ha arbetat i verkstadsbolag och i bolag med hög tillväxttakt,
  • Har en gedigen erfarenhet från IPO:er/börsnoteringar
  • Samt har erfarenhet från att bygga en ekonomiavdelning där rapporteringen in-house var avgörande.

Start: Omgående
Uppdragets längd:
6–9 mån 
Plats: Stockholm