Vår mission & värderingar

”Med vår egen expertis i samspel med marknadens bästa interimschefer och ett globalt nätverk, kan vi leverera rätt lösning för varje affärskritisk utmaning.”


Vi är ledande och drivande inom Interim Management

Nordic Interim grundades våren 2004. Då var Interim Management ett okänt begrepp på den nordiska marknaden. Nu ligger det helt rätt i tiden och Nordic Interim har en starkt inarbetad position även utanför Norden via den internationella sammanslutningen Globalise.

Nätverk

Vårt omfattande nätverk av oberoende interima ledare och specialister förstärks löpande med nya kompetenser. Nätverket består uteslutande av högkvalificerade personer med gedigen erfarenhet av chefsuppdrag, företagsledning och komplexa förändringsprojekt på stora och medelstora företag. Via Globalise kan vi även erbjuda exekutiva interimslösningar i över 15 länder utanför Norden.

Läs mer om vårt nätverk här.

Läs mer om våra interimschefer här.

Läs mer om Interim Management här.

Erfarenhet och engagemang

Vad som gör Nordic Interim unika, är att vi själva har lång erfarenhet från ledande positioner inom privat och offentlig sektor, vilket skapar förståelse och dynamik i dialogen med våra uppdragsgivare.
Vi nöjer oss inte bara med att förmedla Interim Professionals. Vi är en partner, som deltar aktivt genom hela processen, från definiering av uppdrag och tillsättning av rätt kompetens till genomförande, kvalitetssäkring och uppföljning.
Vår unika arbetsmetodik attraherar marknadens främsta Interimare, vilket skapar trygghet och kvalitet i varje leverans och därmed nöjdare kunder. En win-win för alla parter.

”Vi tillhandahåller inte bara personer, vi löser problem.”

Våra värderingar

Vi löser problem

Vi tillhandahåller inte bara personer, vi löser problem
Vi anpassar aldrig en Interim Manager till uppdraget, vi hittar rätt kompetens och resurser som behövs för kundens utmaning

Vi ger resultat

I samarbete med kunden definierar vi vad som ska göras och vad som ska uppnås
Vi följer upp målen. Vi underlättar resultat

Våra interimschefer är våra partners

I samarbete med de bästa interimscheferna på marknaden levererar vi rätt lösning för varje affärskritisk utmaning. Interimscheferna är inte våra anställda, de är våra strategiska partners. Vi tar lika väl hand om dem som om våra kunder

Vi följer de högsta etiska normerna