Vår vision & våra värderingar

Our purpose is to unleash human magic to help people and businesses reach their full potential.


Erfarenhet och engagement

Vad som gör Nordic Interim unika, är att vi själva har lång erfarenhet från ledande positioner inom privat och offentlig sektor, vilket skapar förståelse och dynamik i dialogen med våra uppdragsgivare.

Vi nöjer oss inte bara med att förmedla Interim Professionals. Vi är en partner, som deltar aktivt genom hela processen, från definiering av uppdrag och tillsättning av rätt kompetens till genomförande, kvalitetssäkring och uppföljning.

Vi attraherar marknadens främsta interimare, vilket skapar trygghet och kvalitet i varje leverans och därmed nöjdare kunder. En win-win för alla parter.

Executive Interim Management
  • Vi bygger förtroende hos våra kunder genom att förstå deras utmaningar
  • Vi levererar skräddarsydda lösningar över hela världen
  • Vi är övertygade om att erfarna personer ger nya idéer och energi till verksamheter
  • Vi är övertygade om att Interim Management som karriär har en lysande framtid
  • Vi är övertygade om att Interim Management är en accelerator för framgång
  • Vi är passionerade för vårt arbete och för att bidra till framgång för både människor och företag
  • Vi är fast beslutna att hitta högst relevanta lösningar för att hjälpa verksamheter att nå sina mål

Våra värderingar

Care

Vi bryr oss om våra kollegor och vi vet att vi är starkare tillsammans

Vi bryr oss om våra Interim Managers och är engagerade i deras framgång

Vi bryr oss om och är dedikerade våra kunder och levererar maximalt värde

Vi bryr oss om vår värld och vårt samhälle

Dare

Vi vågar ta chanser och ge människor förtroende att testa nya saker och idéer

Vi accepterar och lär oss av misstag

Vi tänker annorlunda, vi är innovativa och investerar i nya teknologier

Vi utmanar oss själva för att kunna utvecklas och förbättras

Share

Vi uppmärksammar varandras bidrag till verksamheten, kunder och Interim Manager

Vi delar utmaningar och hittar tillsammans lösningar för att lösa problem

Vi arbetar som ett team mot ett gemensamt mål

Vi delar kunskap, expertis och kompetenser genom hela vårt ekosystem

Cecilia Brinck, Nordic Interim

Vi tillhandahåller inte bara personer, vi löser problem.