Vårt företag

Vi löser affärskritiska utmaningar med Executive Interim Management

Tillsammans med de mest erfarna Interim Executives på marknaden löser vi våra kunders utmaningar och stärker deras konkurrenskraft.

Vi hittar rätt lösning för era problem

Vi löser era utmaningar – vi identifierar rätt ledare som har gjort samma sak flera gånger tidigare. Att lösa affärskritiska och komplexa utmaningar kräver erfarenhet av vad som fungerar och vad som inte fungerar och hur man leder en organisation genom en förändring.

Ofta kan en stor del av problemen hittas i ett svagt ledarskap. Ett bra ledarskap motiverar och engagerar era medarbetare och ger dem rätt förutsättningar för att lyckas och att vara mer produktiva – med hållbara och långvariga resultat. 

Vi hjälper er när er supply chain inte fungerar, när ni inte har rätt processer och strukturer för att följa upp affärskritiska projekt, när ni behöver arbeta med er successionsplanering eller när ni som PE-ägare behöver driva en snabb turnaround av det nyförvärvade bolaget.  

En del av Valtus Group – vi förser företag över hela världen med marknadens bästa Interim Executives

Valtus Group är den europeiska ledaren inom Transition och Executive Interim Management. Tillsammans förser vi företag över hela världen med de bästa professionella Interim Executives som arbetar med skräddarsydda förändringspaket och är omedelbart operativa. Med kontor i fem länder har vi både lokal och internationell kunskap om marknader och branscher.

Ett unikt erbjudande inom Interim Management

 • Över 20 år i branschen med egna kontor i Sverige, Finland, Danmark, Österrike, Frankrike och Storbritannien
  Med vår egen expertis och erfarenhet från ledande chefsroller och i samarbete med de mest erfarna Interim Managers på marknaden har vi inom koncernen levererat de rätta lösningarna för våra kunders affärskritiska utmaningar sedan mer än 20 år. I Sverige är vi den ledande aktören inom Interim Management services sedan 2004.
  Kontakta oss
 • Över 850 uppdrag varje år inom Valtus Group
  Vi strävar efter att förse företag över hela världen med de bästa experterna med förmågan att ta sig an affärsutmaningar och leverera snabba resultat där det behövs. Med kontor i sex länder är vi den största leverantören av interima tjänster i Europa.
  Läs om Interim Management och Valtus Group
 • Ett unikt nätverk i de nordiska länderna
  Nordic Interim i Sverige och Finland tillsammans med den danska marknadsledaren Nexus Interim, har ett kombinerat nätverk med de mest erfarna Interim Managers och funktionella specialister i de nordiska länderna. Vi arbetar nära varandra för att lösa våra kunders utmaningar.
  Läs mer om vårt nätverk
 • Skräddarsydda lösningar och en personlig touch för varje kund
  Alla uppdrag är unika och vi nöjer oss inte enbart med att agera mellanhand som leverantör av Interim Managers. Vi är en partner som spelar en aktiv roll genom hela processen, från definition av uppdrag och tillsättning av rätt person, till utförande, kvalitetskontroll och uppföljning. Vi attraherar de bästa Interim Managers på marknaden vilket säkerställer säkerhet, kvalitet och en försäkran av kundnöjdhet i varje leverans. Vi vet vilken kompetens, erfarenhet och ledarskapsstil som kommer att lösa era utmaningar.
  Läs mer om Interim Management och interimschefer
 • Konfidentialitet och etik på högsta nivå 
  Nordic Interim agerar enligt våra värderingar: hållbarhet, enkelhet, teamkänsla, ambition och innovation samt enligt tillämplig lag inkl. GDPR. Vi följer högsta nivå av konfidentialitet genom att använda NDA och vår Code of Conduct. Vi antar inte uppdrag som kan leda till intressekonflikter mellan vår kund och företag inom samma bransch. Genom att arbeta enligt filosofin om ett ständigt förbättrande och med tydliga rutiner gällande preventiva och korrigerande åtgärder når vi våra kvalitetsmål.
  Läs våra riktlinjer

Case Studies

Lokala team med senior erfarenhet

På våra kontor i Stockholm, Göteborg, Helsingfors, Köpenhamn och Århus har vi lokala teams med senior expertis inom Interima Managementtjänster på respektive marknad. Tillsammans täcker vi hela Norden.