Vårt företag

Vi löser affärskritiska utmaningar genom Executive Interim Management

Tillsammans med de mest erfarna Interim Executives på marknaden löser vi våra kunders utmaningar och stärker deras konkurrenskraft.

Vi hittar rätt lösning för era problem

Vi löser era utmaningar – vi identifierar rätt ledare som har gjort samma sak flera gånger tidigare. Det kräver erfarenhet av vad som fungerar och vad som inte fungerar och hur man leder en organisation genom en förändring. Vi vet vilka kunskaper, erfarenheter och ledarskap som kommer att lösa era problem. 

Ofta kan en stor del av problemen hittas i ett svagt ledarskap. Vi vet att ett bra ledarskap kan motivera och engagera era medarbetare och ge dem rätt förutsättningar för att lyckas och vara mer produktiva – med hållbara och långvariga resultat. 

Vi hjälper er när era leverantörer inte kan leverera råmaterialet som ni behöver, vi hjälper er när ni inte har rätt processer och strukturer för att följa upp affärskritiska projekt, vi hjälper er när ni behöver arbeta med er successionsplanering eller när ni som nya PE-ägare behöver en snabb turnaround av det förvärvade bolaget.  

Vi hittar rätt lösning för ert specifika problem.

Välkommen till Nordic Interim – the Solution Provider! 

Björn Henriksson, CEO Nordic Interim

Ett unikt erbjudande inom Interim Management

 • Över 20 år i branschen med egna kontor i Sverige, Finland, Danmark, Frankrike och Storbritannien
  Med vår egen expertis och erfarenhet från ledande chefsroller och i samarbete med de mest erfarna Interim Managers på marknaden har vi inom koncernen levererat de rätta lösningarna för våra kunders affärskritiska utmaningar sedan mer än 20 år. I Sverige är vi den ledande aktören inom Interim Management services sedan 2004.
  Kontakta oss här.
 • En global räckvidd i 15 länder
  Nordic Interim är en av grundarna av Globalise, ett nätverk bestående av de största och ledande interimsleverantörerna globalt. Vår kombinerade omsättning är över en 1 miljard SEK. Vi arbetar gränsöverskridande för att lösa komplexa och omfattande internationella uppdrag. Vårt globala nätverk omfattar över 30 000 Interim Experts.
  Läs mer om Valtus och Globalise.
 • Över 500 uppdrag varje år inom Valtus Group
  Vi strävar efter att förse företag över hela världen med de bästa experterna med förmågan att ta sig an affärsutmaningar och leverera snabba resultat där det behövs. Med kontor i fem länder är vi den största leverantören av interima tjänster i Europa.
 • Läs om Interim Management här.
 • Läs om Valtus Group här.
 • Ett unikt nätverk i de nordiska länderna
  Nordic Interim i Sverige och Finland tillsammans med den danska marknadsledaren Nexus Interim, har ett kombinerat nätverk med de mest erfarna Interim Managers och funktionella specialister i de nordiska länderna. Vi arbetar nära varandra för att lösa våra kunders utmaningar.
  Läs mer om vårt nätverk här.
 • Skräddarsydda lösningar och en personlig touch för varje kund
  Alla uppdrag är unika och vi nöjer oss inte enbart med att agera mellanhand som leverantör av Interim Managers. Vi är en partner som spelar en aktiv roll genom hela processen, från definition av uppdrag och tillsättning av rätt person, till utförande, kvalitetskontroll och uppföljning. Vi attraherar de bästa Interim Managers på marknaden vilket säkerställer säkerhet, kvalitet och en försäkran av kundnöjdhet i varje leverans. Vi vet vilken kompetens, erfarenhet och ledarskapsstil som kommer att lösa era utmaningar.
 • Läs mer om Interim Management här.
 • Läs mer om interimschefer här.
 • Kontakta oss här.
 • Konfidentialitet och etik på högsta nivå 
  Nordic Interim agerar enligt våra värderingar: hållbarhet, enkelhet, teamkänsla, ambition och innovation samt enligt tillämplig lag inkl. GDPR. Vi följer högsta nivå av konfidentialitet genom att använda NDA och vår Code of Conduct. Vi antar inte uppdrag som kan leda till intressekonflikter mellan vår kund och företag inom samma bransch. Genom att arbeta enligt filosofin om ett ständigt förbättrande och med tydliga rutiner gällande preventiva och korrigerande åtgärder når vi våra kvalitetsmål.
  Läs våra riktlinjer här.

Case Studies

Erfarna ledare och chefer

Lokala team med senior erfarenhet

På våra kontor i Stockholm, Göteborg, Helsingfors, Köpenhamn och Århus har vi lokala teams med senior expertis inom Interima Managementtjänster på respektive marknad. Tillsammans täcker vi hela Norden.