Vårt nätverk

Marknadens främsta interimschefer

Bli en del av vårt nätverk!

Nordic Interim är ledande inom Executive Interim Management i Norden. Vi hjälper företag och organisationer, inom både privat och offentlig sektor, att operativt lösa kritiska utmaningar och implementera satta strategier.

Jannike Falkman
Marketing Manager Nordic Region på Nordic Interim

Ladda upp ditt CV

Vill du bli Interim Manager?

Är du en av de bästa inom ditt område, kan leverera resultat och har en personlighet som snabbt får förtroende?

Interimchefer kopplade till Nordic Interim utför specifika uppdrag inom en mängd olika situationer. Som interimschef får du uppleva utmanande uppdrag som du är fullt kvalificerad att lösa.

Du arbetar vanligtvis under hård tidspress, men du är van vid en sådan press från din tidigare karriär. Du måste vara ett med företaget från dag ett, så förvänta dig att dina sociala och organisatoriska färdigheter utmanas och utvecklas med varje projekt.

Läs mer om hur det är att arbeta som interimschef

Läs mer om interimschefer

Läs mer om Interim Management

Vill du ha frihet och personlig utveckling?

Du är mer självständig än om du vore en vanlig del av arbetsplatsen. Du utvecklas både personligt och professionellt, du får specifika synpunkter på ditt CV, vilket ökar dina chanser att utföra liknande uppgifter för andra företag.

Nordic Interim backar upp dig med personlig och teknisk sparring för att säkerställa ett långvarigt samarbete till gagn för alla.

Våra interimschefer är inte våra anställda, utan våra partners.

Läs om hur vi jobbar och om våra processer

Aktuella interimsuppdrag

Nordic Interim är den ledande aktören inom Executive Interim Management i Norden. Vi arbetar ofta under strikt sekretess, vilket medför att vi oftast inte publicerar interimsuppdragen offentligt. Vi har genomgående ett stort antal uppdrag. För att gå med i vårt nätverk ladda upp ditt CV här. Du kan också läsa mer om genomförda interimsuppdrag och case studies här.

Vanliga frågor om interimsuppdrag och arbeta som Interim Manager

Vad är ett interimt uppdrag?

Interim Management är när en person med lång erfarenhet av ledarskap och av att driva förändringar i en komplex miljö hyrs in när de egna resurserna inte räcker till vid en utmaning, kris eller vakans. Uppdragen är generellt sett mellan 6-12 månader långa och kan vara exekutiva roller som CEO, CFO eller HR-Direktör, eller funktionella specialistroller såsom HR BP, Head of Business Control, eller projekt-/programledning etc.

Läs mer om Interim Management här

Läs mer om interimschefer här

Läs mer om Executive Management, PMO och Functional Specialists

Hur blir jag en Interim Manager?

Om du vill arbeta som Interim Manager och vara en del av vårt nätverk, så kan du ladda upp ditt CV här på denna sida. Du är välkommen att kontakta någon av våra medarbetare om du har fler frågor. Du hittar alla medarbetare här.

Vilka Interim Managers är ni intresserade av?

Vi vill ständigt utöka vårt nätverk med mycket erfarna ledare som har arbetat inom sitt område i minst 15 år. Som en interimare, tar du inte ett karriärsteg uppåt i ett uppdrag utan du är snarare överkvalificerad och levererar från dag ett. Våra Interim Managers har roller såsom CEO, CFO, CIO, Head of Supply Chain, Project/Program Manager etc. Den gemensamma faktorn är att de har haft ledande roller på chefsnivå eller kritiska specialistroller.

Läs mer om interimschefer här

Läs mer om vårt nätverk här.

Kan jag få ett uppdrag även om jag har en fast anställning med uppsägningstid?

Nej, alla våra uppdrag kräver en tillgänglighet på högst 2-4 veckor. Om du är intresserad av att arbeta som Interim Manager men har en fast anställning så är du varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur det går till.

Vilken bakgrund behöver jag för att bli en Interim Manager?

Som Interimschef ska du ha haft ledande roller i minst 15 år, gärna på ledningsgruppsnivå. Du måste ha en mycket stark erfarenhet av att driva förändring och ledarskap i komplexa miljöer och situationer.

Läs mer om interimschefer här

Behöver jag ha erfarenhet som Interim Management för att arbeta med er?

Nej, du behöver inte ha erfarenhet från interimsuppdrag. Det finns alltid ett första uppdrag! Du måste dock ha lång erfarenhet av ledande roller i ditt yrke.

Läs om Interim Management här

Hur laddar jag upp mitt CV och meddelar min tillgänglighet?

Det enklaste sättet att ladda upp ditt CV på denna sida. Här kan du även meddela oss din tillgänglighet. Du kan också maila eller ringa någon av oss på Nordic Interim för en uppdatering. Du hittar alla anställda här.

Hur är jag synlig i Nordic Interims databas?

Alla kandidater i vår databas är sökbara på flera olika parametrar. När vi söker efter vissa roller eller kvalifikationer får vi automatiskt en bild av alla kandidater och deras CV. Eftersom det är viktigt för oss att ha en personlig relation med de interimare vi arbetar med har vi en bra överblick över våra kandidater.

Läs mer om hur vi jobbar och om våra processer här

Jag bor inte i en storstad, kan jag samarbeta med er ändå?

Absolut, vi har uppdrag över hela Sverige.

Hur långt är ett interimsuppdrag?

Vanligtvis 6-12 månader men det kan vara längre.

Hur bokar jag ett personligt möte med er?

Du kan antingen ladda upp ditt CV på vår hemsida och informera oss om att du vill ha ett möte med oss, eller så kan du kontakta någon av våra konsulter direkt. Vi rekommenderar att du kontaktar Lena Haeger, Anette Ahlstedt eller Roger Henrysson i första hand. Du hittar dem här.

Artiklar och intervjuer

  1. Hur adderar en Interim Manager värde till en organisation?
  2. Intervju med Annika Muskantor, erfaren CFO
  3. Video om att integrera två företag

Läs alla artiklar här