Interim Marknadschef

En interim Marknadschef är till stor hjälp när en verksamhet står inför en förändring, lansering på nya marknader, en integration, digitaliseringsprojekt, vid en vakans eller när rätt kompetens saknas internt. En interim Marknadschef kan starta omgående och för med sig erfarenhet, ett tryggt ledarskap och en vana av att driva och implementera samma typ av förändringar som företaget står inför.

Våra interima Marknadschefer har minst 10-15 års erfarenhet av operativt framgångsrikt förändringsarbete från olika bolag och branscher, oftast i en internationell kontext. Förutom djup kunskap inom bland annat marknadsföring, försäljning och marknadskommunikation, är alla våra Interim Managers verifierat goda ledare med vana av att hantera akuta situationer där det är nödvändigt att leverera resultat från första dagen.

Varför välja att engagera en interim Marknadschef?

En interim Marknadschef är ett tryggt och kostnadseffektivt val när verksamheten står inför en förändring, integration, när man behöver göra en marknadsanalys, vända en negativ försäljningstrend eller gå in på en ny marknad. En interimare kan även gå in och stötta befintlig Marknadschef i ett specifikt projekt eller delmoment. 

Om man har en vakans så når man genom att välja en interimare snabba resultat under tiden en permanent rollinnehavare rekryteras.

Läs mer om interimschefer

När ska man anlita en interim Marknadschef?

 • När företagets försäljning viker
 • Vid en transformation
 • Vid digitalisering av marknadsfunktionen
 • För att bygga upp e-handel
 • För att genomföra en marknadsanalys och sätta en strategi för att nå verksamhetens satta mål
 • Vid expansion på nya marknader
 • För att införa strukturer och processer
 • Vid oro/brist på ledarskap
 • Vid behov av stöttning i specifika projekt
 • Vid en vakans eller sjukfrånvaro

Vilka roller kan en interim Marknadschef fylla?

Beroende på uppdragets komplexitet och bolagets storlek, kan en interim Marknadschef även gå in i roller såsom:

 • Försäljningschef
 • Marknadschef
 • Projektledare
 • Digitaliseringsprojekt
 • Sortiment
 • Bygga upp e-handel

Vill du veta mer?

Kvalitet, fokus och engagemang

Nordic Interim är sedan 2004 etablerad på en lokal och internationell marknad inom Interim Management med fokus på kvalitet, kompetens och implementering. Vi erbjuder exekutiva interimslösningar för kritiska och komplexa affärsutmaningar. I Sverige, Norden och övriga världen, inom såväl privat som offentlig verksamhet.

Utöver ett globalt nätverk med Executive Interim Professionals så kan vi med vår egen ledarerfarenhet från näringsliv och offentlig verksamhet bidra med råd och kunskap genom hela processen, från analys och strategi till genomförande, utvärdering och uppföljning.

Vi finns med er längs hela vägen

Vi hjälper er att analysera er situation och era behov och identifierar därefter de bästa tillgängliga kandidaterna som finns på marknaden. Under uppdragets gång arbetar vi nära både uppdragsgivare och interimare för att säkerställa att uppdraget löper framgångsrikt.

Nordic Interim har sedan starten erfarenhet av att, i nära samarbete med de bästa interimscheferna i Norden, stötta företag att genomföra kritiska projekt i tid och på budget. Genom våra majoritetsägare Valtus Group och vårt globala nätverk kan vi lösa era problem på alla lokala marknader.

Läs mer:

Om Interim Management.

Hur vi jobbar och våra processer.

Intervju med Johanna Nilsson.

Vanliga frågor om interim marknadschef

När kan jag behöva anlita en interim marknadschef?
 • När företagets försäljning viker
 • Vid en transformation
 • Vid digitalisering av marknadsfunktionen
 • För att bygga upp e-handel
 • För att genomföra en marknadsanalys och sätta en strategi för att nå verksamhetens satta mål
 • Vid expansion på nya marknader
 • För att införa strukturer och processer
 • Vid oro/brist på ledarskap
 • Vid behov av stöttning i specifika projekt
 • Vid en vakans eller sjukfrånvaro
Vilka roller kan en Interim marknadschef ta sig an?
 • Marknadschef
 • Försäljningschef
 • Projektledare
 • Digitaliseringsprojekt
 • Sortimentschef
 • Bygga upp e-handel
Har ni interimschefer över hela Sverige?

Ja, vårt nätverk täcker hela Sverige.

Löser ni internationella uppdrag?

Ja. Vi har partners i över 15 länder. Cirka 10% av våra uppdrag är internationella och det ökar från år till år. Det kan vara nordiska företag och organisationer som behöver hjälp globalt, eller internationella företag som behöver hjälp i Norden. Sedan 2020 ingår vi i franska Valtus-koncernen, den europeiska ledaren inom Interim Management.