Om interimschefer

En interim chef är en oslagbar lösning när verksamheten står inför en kritisk utmaning

Interimschefer löser utmaningar, genomför transformationer och säkerställer att ni har rätt kompetens för den förändring som ska ske. Alla uppdrag är unika och genom att anlita en interimare får du en ledare som vet exakt vad ni behöver vid exakt rätt tidpunkt. En interim Executive Manager, interim Program/Project Manager eller interim Funktionell Specialist är en snabb vitamininjektion för ett projekt eller en specifik uppgift, fokuserar på uppgiften och är ovärderlig under förändringar som till exempel strategiprojekt, implementationer eller för att driva tillväxt.

Interimschefer är erfarna ledare med resultatfokus

En Interim Manager är en erfaren ledare med resultatfokus. När en organisation saknar en resurs eller rätt kompetens för ett projekt, förändring, en specifik kritisk utmaning eller vakans, är Interim Management en trygg, snabb och kostnadseffektiv lösning. En interimare anlitas för en tidsbegränsad period och kommer in i organisationen med mycket kort varsel och levererar från första dagen.

En interim chef har lång erfarenhet av ledarskap och av att driva förändring i en komplex miljö. Med en bakgrund från privat eller offentlig sektor, har han/hon valt att kliva av en permanent roll för att ta sig an tidsbegränsade uppdrag för att dela med sig av sin erfarenhet och skapa långsiktiga resultat.

En gemensam faktor för interimare är att de drivs av att leda och utveckla sitt team/teams och är inte rädda för att rulla upp ärmarna och arbeta hands-on då de flesta uppdrag kräver att man arbetar både operationellt och strategiskt.

Läs om 7 anledningar till att anlita en interim chef

En Executive Interim Manager är en vitamininjektion för projekt eller specifika utmaningar där fullt fokus på uppdraget krävs. Interim Management är en ovärderlig resurs vid strategiprojekt, implementationer eller när man behöver driva tillväxt.

Vanliga frågor om interimschefer och Interim Managers

Vad är en interimschef?

En interimschef är en person med lång erfarenhet av ledarskap och av att driva förändringar i en komplex miljö. Personen har en bakgrund inom näringslivet eller offentlig verksamhet och har valt att kliva av en fast roll för att i stället ta tidsbegränsade uppdrag.

Interim Management ger verksamheten tillgång till en mycket erfaren ledare när de egna resurserna inte räcker till vid en utmaning, kris eller en kritisk vakans.

Läs om Interim Management

Vad är skillnaden mellan en Interim Manager och en Managementkonsult?

Executive Interim Management står med ena benet i headhunting och andra benet i management consulting. Här har vi listat de största skillnaderna:

Interim ManagerManagementkonsult
Huvudfokus
Att genomföra och driva förändring för att nå operativa resultatAnalys, rådgivning, överföra best practice, designa lösningar och/eller driva program/projektledning
Erfarenhet
Baserar sitt genomförande främst på lång operativ erfarenhet, ledarskap och bransch/funktionell erfarenhet. I vissa fall med några års consulting i bottenBaserar sitt genomförande främst på metoder, processer och analys kombinerat med industriell/funktionell best practice som denne hämtar från konsultbolaget
Genomförande
Agerar som en del av din organisation, ofta med både budget och/eller P/L ansvarAgerar vid sidan av organisationen (ofta i program/projektform
Ålder
+40 beroende på bransch och funktionell bakgrundOftast 25-35
Lojalitet
Helt lojal med dig som uppdragsgivare och dina mål. Rapporterar till dig som om denna var anställd. Inga incitament till att sälja in fler Interim ManagersLojal med dig som uppdragsgivare, men också till sitt konsultbolag och dess affärsmål
När är en Interim Manager den bästa lösningen?

När du snabbt behöver få in en erfaren chef eller specialist inom ett specifikt område. Där rekrytering tar för lång tid och/eller klassiskt management consulting inte ger dig det hands-on genomförande av satt strategi som du behöver. Det kan handla om allt från att fylla en kritisk vakans, ställa om en verksamhet, i samband med digital transformation, expansion, utlandsetablering, avyttring av företag eller liknande. Grundbehovet som du vill få löst är att få hjälp av en eller flera handlingskraftiga ledare som operativt får saker att hända.

Läs om våra tjänster

Vilka roller kan en interimschef fylla?

Interim CXO & Interim Executives

 • CEO/VD / Koncernchef
 • CFO/ Ekonomi- och Finansdirektör
 • CFO i Stockholm
 • CTO/ Teknisk direktör
 • CIO/ Informationsdirektör (IT)
 • COO/ Operativ chef
 • SVP / Vice direktör
 • Affärsområdeschef
 • VP Sales / Försäljningsdirektör
 • SVP Marketing / Marknadsföringsdirektör
 • SVP Operations / Driftschef /
 • R&D / Forskning och Utveckling
 • HR / Human Resources / Personaldirektör / Personalchef
 • Inköpschef/Purchasing Manager

Programledare & Projektledare

 • PMO / Head of Program Office / Programchef
 • Project Office Director
 • Senior Project Director / Senior Projektdirektör

Chef för nyckelfunktioner

Andra nyckelroller

Läs om våra tjänster

Vilka roller tillsätter ni?

Vår huvudfokus är att lösa utmaningar kopplat till roller i företagsledande positioner, eller större initiativ/projekt som ägs av företagsledningen. Med åren har vi också utvecklat nätverk inom vissa specialistgrenar, samt med personer med bakgrund som managementkonsult och som har lång erfarenhet av att driva större komplexa program/projekt.

Läs om Executive Management

Läs om PMO

Läs om Funktionella Specialister

Hur långt är ett uppdrag?

De flesta av våra uppdrag är direkt kopplade till ett större initiativ hos våra kunder och ofta sträcker sig uppdraget över 6–12 månader, i vissa fall betydligt längre. Det är vanligt att uppdragen blir förlängda.

Läs om hur vi jobbar

Vad kostar det att anlita en Interim Manager?

Kostnaden för att engagera en Interim Professional via Nordic Interim beror helt och hållet på roll, situation samt uppdragets längd och omfattning. Som en fingervisning så är det avsevärt billigare än att hyra in en managementkonsult. Tillsammans går vi igenom utmaning och uppdrag och räknar fram ett ungefärligt spann på arvodesnivå för att kunna attrahera och engagera rätt person med rätt kaliber.

Läs mer om:

Case studies

Interim Management

Våra tjänster

Hur vi jobbar

Intervju med Patrik Falk, Interim Manager

Denna webbplats använder cookies. Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Klicka här för att läsa vår cookiepolicy.

Hantera dina cookie-inställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för grundläggande funktioner på webbplatsen att fungera. Grundläggande funktioner är till exempel cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på webbplatsen.

Statistiska cookies

För att veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att samla in statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.