Interim Program- och Projektledning

”Några saker som är genomgående från uppdrag till uppdrag är att förstå vart man är på väg – riktningen, varför man gör det man gör och förstå vilka kompetenser som kommer att krävas framåt.”

Vi samarbetar med marknadens mest erfarna Interim Program- och Project Managers

Vid stora förändringar eller projekt krävs det att man har rätt kompetens och ledarskap. Ofta finns inte detta internt eller så har man inte råd att avvara resurser. För att se till att initiativen når de målen gällande tid, kvalitet och budget med realistiska tidsplaner, milstolpar, riskanalyser, kontrollplaner och ekonomiuppföljningar, väljer många företagsledare att engagera en interim Program- eller Projektledare för att så snabbt som möjligt nå det önskade resultatet.

Att leda i förändring

Att leda en förändring innebär att man på ett strukturerat sätt vägleder organisationen och intressenter från nuläget till det önskade målet. Ett stort program är ofta mycket kostsamt gällande tid, resurser och pengar och det är därför viktigt att det genomförs på ett effektivt, långsiktigt och hållbart sätt.

En Program/Projektledare planerar, leder och styr program eller projekt och skapar förutsättningar för att teamet ska nå framgång. Ledarskapsförmågan är av yttersta vikt då interimaren ansvarar för att ha kontroll över hur programmet/projektet fortlöper och för att snabbt kunna åtgärda problemområden.

Läs mer om interimschefer här.

Uppdraget är att driva program/projekt så effektivt och smärtfritt som möjligt

Utan rätt ledarskap nås målen sällan i tid och programmet/projektet kan bli mycket kostsamt. En bra förändringsledare har förmågan att få med sig alla på tåget samtidigt som affärerna fortsätter löpa på som vanligt.

I vissa fall kräver programmet stark kunskap inom det specifika området, men ibland är det en fördel att ta in en interimare från en annan bransch med nya perspektiv.

Exempel på program där en Interim Manager kan vara ett bra stöd till organisationen är vid stora investeringar där man vill säkerställa samordningsfördelar mellan olika delar av verksamheten, stora infrastrukturprojekt eller vid en digitalisering.

Läs mer om interimschefer här.

Läs mer om Interim Management här.

Fördelen med att engagera en interim Program- eller Projektledare

 • Verksamheten behöver inte avsätta en resurs som samtidigt behöver sköta sina vanliga arbetsuppgifter
 • En interim ledare är helt dedikerad till uppgiften
 • En interim Program/Projektledare har framgångsrikt gjort samma resa flera gånger tidigare
 • En erfaren Interim Manager har ett gott och tryggt ledarskap som ger lugn och arbetsro till organisationen
 • Programmet genomförs i tid och till rätt budget

Vi finns med längs hela vägen!

Vi hjälper er att analysera er situation och era behov och identifierar därefter de bästa tillgängliga kandidaterna som finns på marknaden. Under uppdragets gång arbetar vi nära både uppdragsgivare och interimare för att säkerställa en framgångsrik och hållbar förändringsprocess.

Nordic Interim har sedan 2004 erfarenhet av att, i nära samarbete med de bästa interimscheferna i Norden, stötta företag att genomföra kritiska projekt i tid och på budget. Genom vårt nätverk Valtus AllianceTM kan vi lösa era problem på alla lokala marknader.

Lär vår intervju med Andreas Bergvall här.

Läs vår intervju med Peter Axelsson här.

Vanliga frågor om interima Program- och Projektledare

När kan jag behöva anlita en interim Program- eller Projektledare?
 • För att leda och driva affärskritiska program/projekt när rätt kompetens saknas internt eller man inte kan avsätta en intern resurs.
 • När ett eller flera projekt riskerar att överskrida tidsplan och budget.
 • Vid stora investeringar där man vill säkerställa samordningsfördelar mellan olika delar av verksamheten.
Vad är fördelen med att engagera en interim Program/Projektledare?
 • Verksamheten behöver inte avsätta en resurs som samtidigt behöver sköta sina vanliga arbetsuppgifter.
 • En interim ledare är helt dedikerad till uppgiften.
 • En interim Program/Projektledare har framgångsrikt gjort samma resa flera gånger tidigare.
 • En erfaren Interim Manager har ett gott och tryggt ledarskap som ger lugn och arbetsro till organisationen.
 • Projektet genomförs i tid och till rätt budget.