Interim Supply Chain Manager

“Med marknadens starkaste nätverk av interima chefer inom Supply Chain kan vi stötta våra kunder med deras utmaningar, oavsett var eller när.”


Supply Chain Management är en mycket viktig funktion i produktföretag. En interim Supply Chain Manager är till stor hjälp när en verksamhet står inför en förändring, internationalisering, för att bringa reda i oreda, vid en vakans eller när det nödvändigt att ha rätt kompetens ombord. En interim inköpschef kan starta omgående och för med sig erfarenhet, ett tryggt ledarskap och implementering.

Våra interima Supply Chain Managers har minst 15 års erfarenhet av operativt framgångsrikt förändringsarbete från olika bolag och branscher, oftast i en internationell kontext. Djup kompetens inom Supply Chain, från flödet av varor från tillverkare eller grossister och genom alla steg i produktionen till alla processer inom inköp och logistik. Alla våra interima Supply Chain Managers är verifierat goda ledare med vana av att hantera akuta situationer där det är nödvändigt att leverera resultat från första dagen.

Varför välja att engagera en interim Supply Chain Manager?

En interim Supply Chain Manager är ett tryggt och kostnadseffektivt val när er verksamhet står inför en förändring, integration eller andra situationer när man behöver se över inköp, logistik eller varuflödet. En interimare kan även gå in och stötta befintligt team i ett specifikt projekt eller delmoment. 

Har ni en vakans så når ni genom att engagera en interim Supply Chain Manager på kort tid snabba resultat och genomförda förändringar under den tid ni rekryterar en permanent rollinnehavare.

Läs mer om interimschefer

Läs mer om Interim Management

Vi finns med längs hela vägen

Vi hjälper er att analysera er situation och era behov och identifierar därefter de bästa tillgängliga kandidaterna som finns på marknaden. Under uppdragets gång arbetar vi nära både uppdragsgivare och interimare för att säkerställa en framgångsrik och hållbar förändringsprocess.

Nordic Interim har sedan 2004 erfarenhet av att, i nära samarbete med de bästa interimscheferna i Norden, stötta företag att genomföra kritiska projekt i tid och på budget. Genom vårt nätverk Valtus AllianceTM kan vi lösa era problem på alla lokala marknader.

Läs mer om hur vi arbetar och om våra processer

När ska man anlita en interim Supply Chain Manager?

 • Vid en transformering
 • Vid integrationer
 • För att införa strukturer och processer
 • Vid oro/brist på ledarskap
 • Vid behov av stöttning i specifika projekt
 • Vid en vakans eller sjukfrånvaro
 • Vid problem med leveranssäkerhet

Vilka roller kan en interim Supply Chain Manager fylla?

Beroende på uppdragets komplexitet och bolagets storlek, kan en interim Supply Chain Manager även gå in i roller såsom:

 • Logistikchef
 • Inköpschef
 • Varuflödeschef
 • Kvalitetschef
 • Projektledare för specifika projekt och implementeringar

Vill du veta mer?