Erfarna ledare och chefer
Erfarna ledare och chefer

VD:s ledare – nyhetsbrev februari/mars 2020

Allt fler erfarna ledare runt 45 år och uppåt, söker sig aktivt till att bli Interim Professionals. Allt fler kunder ser värdet av att tillfälligt engagera mycket kvalificerade Interim Professionals för att skapa extra genomförandekraft och för att snabbare nå sina mål.


Baserat på vår 15-åriga historia i samarbete med alla fantastiska Interim Professionals, bygger vi nu vidare på det som gjort oss till marknadsledande inom Executive Interim Management. Framför oss ser vi flera spännande saker i kristallkulan: 1) Inom kort kommer Executive Interim Management vara en utbredd profession. 2) Ägare, styrelser och företagsledningar kommer aktivt att använda Executive Interim Management i sin verktygslåda för att skapa strategisk flexibilitet, injicera ovärderlig erfarenhet och extra genomförandekraft samt för att snabbt nå sina finansiella mål. 3) De mest erfarna och bästa ledarna och specialisterna kommer att vara Interim Professionals snarare än i fasta anställningar. 4) Executive Interim Service Providers kommer även att agera som en plattform för interimare för att utveckla deras profession via t.ex. utbildningar. 5) De mest krävande internationella kunderna kommer att vilja jobba med en leverantör som snabbt kan identifiera och engagera Interim Professionals oavsett var i världen behovet uppstår.

Vi ser fram mot att fortsätta utveckla branschen!

Är du i behov av exekutiv genomförandekraft?

08-503 855 00

#NORDICINTERIM #LEADERSHIFT #FUTUREOFWORK