Group image of Valtus, Nordic Interim and Nexus. Göran Johansson, Janeric Peterson, Peter Raun, Philippe Soullier, Björn Henriksson, Arnaud Michaux, Poul Larsen
Group image of Valtus, Nordic Interim and Nexus. Göran Johansson, Janeric Peterson, Peter Raun, Philippe Soullier, Björn Henriksson, Arnaud Michaux, Poul Larsen

Konsolideringen av interimsmarknaden går in i en ny fas

Nordic Interim, idag en del av Valtus Group, förvärvar danska Nexus Interim. Genom förvärvet tar bolaget  nästa steg och fortsätter sin konsolidering av interimsmarknaden. Ambitionen är att skapa en global spelare. Förvärvet i Danmark är ett led i att skapa en heltäckande lösning i Norden.

Nexus Interim är den största och ledande aktören i Danmark inom interim management. Nordic Interim är idag den ledande aktören i Sverige och Finland. Valtus Group är den största europeiska aktören och ägs delvis av den stora franska finanskoncernen Société Générale. Tillsammans kommer verksamheterna omsätta över 750 miljoner SEK med egna kontor i Frankrike, Storbritannien, Sverige, Finland och nu Danmark.  

Göran Johansson, VD Nexus Interim:

”Näringslivet har en stor kompetesbrist av erfarna ledare och specialister och vi upplever en konstant ökad efterfrågan på Interim Managers. Där danska företag tidigare föredragit danska Interim Managers ser vi nu en ökad efterfrågan på de bästa Interim Managers på den internationella marknaden. Det kan vi nu erbjuda.”

Björn Henriksson, VD Nordic Interim:

”Nexus Interim har en lång erfarenhet av att erbjuda sina kunder högkvalitativa tjänster. Med Nexus Interim kommer vi att stärka vår position totalt sett inom koncernen, och särskilt i de nordiska länderna. Med egna kontor i Sverige, Finland och nu Danmark kommer vi att tillföra unikt värde till våra nordiska kunder”

Philippe Soullier, CEO och grundare, Valtus Group:

”Som ledare på de svenska och finska interim managementmarknaderna var det naturligt för oss att förvärva Nexus Interim, som är den danska ledaren, för att befästa vår position på den nordiska marknaden. Genom att konsolidera de ledande aktörerna i varje land får våra kunder tillgång till de bästa cheferna med samma operativa kvalitet och prestanda över hela världen.”

Interim Management alltmer efterfrågat och växer 10-15% per år

Interim Management är idag en snabbt växande maknad och växer i medeltal 10-15% per år. Interimsbranschens tjänster utmanar också klassiska industrier såsom Executive Search såväl som Management Consulting. Tillväxten drivs bland annat av att allt fler ägare, styrelser och företagsledningar ser behov av att mycket snabbt kunna engagera erfarna ledare och seniora specialister i tidsbekränsade uppdrag. Samtidigt väljer allt fler personer från 45 år och uppåt att kliva av sina fasta anställningar för att blir oberoende Interim Professionals.

Om Nexus Interim

Nexus Interim har sitt huvudkontor i Köpenhamn och en filial i Aarhus. Nexus Interim har sedan år 2000 leverererat seniora Interim Managers till det danska näringslivet och är idag Danmarks största leverantör av interima tjänster.

Nexus Interim erbjuder toppkvalificerade kompetenser för tidsbegränsade uppdrag, vilka ger verksamheter och organisationer den support som de har akut behov av. Det kan vara att genomföra en strategisk förändring, genomföra ett taktiskt initiativ eller fylla en nyckelroll som är vakant. Nexus Interim har ett omfattande nätverk av flera tusen Interim Managers som säkerställer att Nexus Interim kan leverera när kunderna har ett behov.


På bilden syns från vänster: Göran Johansson Nexus; Janeric Peterson Nordic InterimPeter Dragsbæk Raun Nexus, Philippe Soullier Valtus, Björn Henriksson Nordic Interim, Arnaud Michaux Valtus, Poul Larsen Nexus