Torbjörn Wiberg
Torbjörn Wiberg

Torbjörn Wiberg är idag interim Affärsutvecklings- och Transaktionschef på Bonava, ett börsnoterat ledande bolag inom bostadsutveckling med europeisk verksamhet. Hans uppdrag är att för den svenska marknaden leda arbetet med mark- och byggrättsförvärv, bostadsutveckling och avyttringsprojekt. Han har en bred erfarenhet från fastighetsverksamhet inom stora bolag såsom Skandia, Diligentia, Folksam, Swedavia och Veidekke.

Vi har talat med Torbjörn om förberedelse, ledarskap och hur man skapar en bra work/life balance.

Hur förbereder du dig inför ditt interimsuppdrag?

Målstyrning är viktigt för mig, så jag läser på om företaget så mycket det går, för att kunna ställa relevanta frågor och hjälpa mig att förstå både uppdraget och dess utmaningar. Hemsidan, information om konkurrenter i branschen och olika artiklar om bolaget är exempel på sådant jag läser.

Vilka 3 punkter är viktigast i ditt ledarskap?

Vara närvarande och lyssna in samt visualisera målen.

Vilka 3 punkter är viktigast i förändringsledning?

Målformulering och förståelse för människors drivkrafter så att vi tillsammans strukturerat o effektivt kan nå målen 

Hur säkerställer du att du har en bra work/life balance?

Jag tränar, läser skönlitteratur och umgås med familj och vänner för att få kraft och avkoppling. Det hjälper mig att kunna hantera arbetsrelaterade frågor effektivt.