Per Brandt
Per Brandt

Sedan 2015 har Polarium, verksamma inom energilagringslösningar, vuxit starkt. På kort tid har man gått från en handfull anställda till 750 medarbetare, 350.000 installerade batterier och en omsättning 2021 på nära SEK 1,1 miljarder.  När man nu skulle ta nästa stora steg i expansionen var det viktigt att ha en IT-funktion som hängde med. Innan rekryteringsprocessen för en CIO drog i gång beslutade man sig för att ta in en interim CIO för att komma i gång med nödvändiga strukturer, system och få processer på plats, och i februari 2022 klev Per Brandt på uppdraget.

”Tre internationella fabriker hade etablerats på bara några få år och väldigt mycket saknades inom IT-organisationen. Det blev snabbt tydligt att ett antal grundläggande strukturer behövde komma på plats för att IT-organisationen skulle komma i kapp resten av organisationen, både i fråga om tekniska lösningar samt med att addera mankraft och kompetens framförallt inom cloud- och cybersäkerhet. Polarium är en typisk entreprenörsorganisation som är på väg in i en ny fas och det är viktigt att stabilisera och bygga robusta processer. Verksamheten har en oerhört stor potential med makrotrender som klimatkrisen och efterfrågan på lösningar för att möta krav på energieffektivisering. Produkterna ersätter tex dieselgeneratorer och blybatterier för el-backup. Ett exempel är Polariums telekomkunder som har basstationer över hela världen och på platser där energitillförseln är osäker. Här kan Polarium erbjuda hållbara energilagringslösningar i form av smarta Litium-jon batterier. Nu går Polarium också vidare och lanserar produkter som stabiliserar elnätet.”, berättar Per.

2003 fick Per sin första roll som IT Direktör på Telenor där han drev arbetet att expandera IT-funktionen från en operationell infrastruktursavdelning till att bli en funktion som omfattade alla aspekter av IT, med fokus på strategi, arkitektur, business relationship management och utveckling av supportsystem. Efter tre år fick han chansen att ta en global roll som Group IT Director för Munters med ansvar för alla system och plattformar, standardiserad global IT infrastruktur och support till slutanvändare. IT var eftersatt och till skillnad från Telenor gällde det här att springa ifatt organisationen. Under hans tid där gick man från lokala IT-funktioner utan global standard, till en stark centraliserad organisation med 55 medarbetare.

15 år senare ville Per testa på att använda sina erfarenheter som Interim Manager och tog sin första interimsroll som CIO hos Bauer Media (Mix Megapol, Rockklassiker med flera). ”Den tidigare CIO:n hade precis slutat när jag kom in följande vecka. Det här var en ny situation för mig, det handlade till största del om att komma in som en trygg ledare, stötta och ta beslut. Det fanns bra kompetens internt och jag föreslog en intern lösning för den permanenta rollen, vilket också realiserades.”

Du avslutar snart din roll hos Polarium, vad ska du göra då?

”Tillsammans med rekryterande chef och HR var jag med och satte kravprofilen för den nya CIO som nu har tagit över stafettpinnen, det kommer att bli jättebra! Det är viktigt för mig att göra en så bra överlämning som möjligt varför jag är glad över att ha haft möjligheten att fortsätta arbetet tillsammans med den nya CIO:n i ett av de prioriterade projekten på Polarium. Jag gillar att arbeta med IT, det finns alltid problemområden att ta tag i där förbättringar märks tydligt. Jag vill vara nära verksamheten både operationellt och strategiskt. I nästa uppdrag vill jag gärna prova en ny bransch med internationella dotterbolag eller varför inte offentlig förvaltning? I slutändan ser IT ganska likt ut oavsett bransch.”

Det har blivit allt vanligare med cyber-attacker, vad ska man som företag tänka på?

”Man behöver arbeta med säkerhet på alla nivåer”. Styrande dokument i form av policys som ledning och styrelse står bakom såväl som med breda utbildningsinsatser till alla anställda. Inom IT-organisationen är kanske den enskilt viktigaste saken kompetensförsörjning, med egen personal och/eller genom partnerskap. Man måste vara beredd på att arbeta både brett och djupt, ”djävulen sitter i detaljerna”. Att satsa på moderna cloudlösningar där det finns en leverantör som kan satsa stora resurser på säkerhetsarbetet och som håller lösningarna uppdaterade är en annan bra väg för många. Enklare för nya organisationer som inte har en tung ryggsäck att bära på i form av gamla lösningar. Attackerna har ökat otroligt mycket de senaste åren, det är nu en helt annan hotbild än tidigare. Jag har varit med om några allvarliga incidenter där system har tagits över och där man till och med utövat utpressning. Jag skulle säga att utpressningshot är det största problemet nu, men även industrispionage. När det gäller spionage så vill någon komma åt information utan att upptäckas, medan de som utövar utpressning mer är ute efter att sabotera vital information och sedan ge sig till känna och lägga fram sitt utpressningshot. Slutligen vill jag slå ett slag för att genomföra övningar där olika scenarion iscensätts och en cyberattack simuleras, mycket finns att lära från sådana övningar.”

Hur ser du till att ha en bra balans mellan arbete och ledig tid?

”Det bästa för mig är att prioritera tid för träning och då helst löpning. Det fungerar som en mental rening och det blir då också enklare att koppla bort arbetet när man faktiskt är ledig.”