Partners of Valtus Alliance - group photo
Partners of Valtus Alliance - group photo

I förra veckan hade medlemmarna i Valtus Alliance nöjet att delta i ett internationellt seminarium i Gressy, Frankrike. Under flera dagar samlades nästan 60 deltagare från över 12 länder. Mötet syftade till att stärka samarbetet och bana väg för en fortsatt internationell tillväxt.

Proaktivt och givande teamarbete

Seminariet var framför allt en fantastisk möjlighet att nätverka och bygga relationer. Under tre dagar hade seminardeltagarna möjligheten att i en dynamisk miljö dela kunskap och samarbete genom flera plenarsessioner och workshops.

Seminariet inkluderade presentationer och diskussioner om ämnen såsom:

  • Överblick av Executive Interim Managementmarknaden och dess konkurrenssituation
  • Utveckling av operativ excellens
  • Introduktion till medlemmarna i Valtus Alliance’s lokala marknader
  • Ökande gränsöverskridande samarbete genom att förena globala team

Förstå världen vi lever i

I en dynamisk värld är affärs- och ledarskapet i ständig förändring och på detta tema var Bruno Stagno Ugarte, Chief Advocacy Officer på Human Rights Watch, inbjuden att dela med sig av sina insikter om slutet på konvergens och den kommande divergensen i världen.

”Stater har förlorat en del av sin påverkan på icke-statliga aktörer. Jag tror att företag och organisationer kommer att vara oersättliga aktörer för att säkerställa att, i stället för att det uppstår en stor divergens, kan vi se inslag av konvergens återkomma för att knyta de band vi behöver för en värld som är mer ömsesidigt beroende och förhoppningsvis mer fredlig.”

Internationella framgångar

Då Valtus Alliances medlemmar tillsammans genomför allt fler internationella uppdrag inom Interim Management, gav seminariet ett exceptionellt tillfälle att fira framgångar. Eventet avslutades med en prisutdelning.

Sex länder och teammedlemmar vann en utmärkelse

  • Accord (dotterbolag till VALPEO), Belgien
  • Valtus, Storbritannien
  • Niklas Björkman, Nordic Interim Finland
  • Claudie Hamerstehl, Valtus Frankrike
  • Management Factory, Österrike
  • Valtus, Frankrike
Trofées - Valtus Alliance

Medlemmar i Valtus Alliance