Christer Mohlins ger en presentation
Christer Mohlins ger en presentation

Christer Mohlin har via Nordic Interim varit engagerad som förändringskoordinator på Karolinska Universitetssjukhuset, inkluderande projekten kring Nya Karolinska Sjukhuset i Solna, NKS.


Christer Mohlin har testat många olika inriktningar under sin karriär. Han var som managementkonsult med på Accentures kraftiga tillväxtresa i Sverige där han arbetade med att, bland annat, bygga system och driva förändring inom detaljhandel, läkemedel och banker.

Efter 24 år på Accenture ville Christer ha en friare tillvaro och tog en roll som interim VD för fondbolaget Systematic Capital Nordic samtidigt som han satt i ett par styrelser. Han engagerade sig även politiskt på Lidingö, främst i frågor rörande barn och ungdomar, eftersom han var nyfiken på hur hans verktygslåda från konsultbranschen skulle fungera i en idéburen verksamhet. ”Jag försökte driva mer mot transparens och faktabaserade beslut – det fungerade över all förväntan!”

När han 2016 blev uppringd av Nordic Interim för uppdraget som förändringskoordinatorNKS lockades han av att göra något för samhället och hitta lösningar på problem. Sjukhuset hade ett nytt vårduppdrag inom högspecialiserad och specialiserad vård samtidigt som ca 320.000 kvm nya sjukhusytor i Solna skulle driftsättas. Parallellt genomförde man en stor ut- och ombyggnad i Huddinge som skulle förberedas för en ökad vårdvolym. Man skulle också förändra sin organisation och verksamhetsmodell, vilket omfattade 16 000 anställda.

”Utöver allt arbete i Solna gjordes det i Huddinge över 100 mindre förändringar, bland annat byggdes en ny förlossningsenhet och det stora projektet med helt ny byggnad för operation och intensivvård driftsätts under 2020. Mitt uppdrag var att hjälpa ledningen att koordinera arbetet nytt vårduppdrag, ny verksamhetsmodell och nya sjukhusbyggnader på en högsta nivå.” Teknik har alltid varit den röda tråden i Christers karriär och här handlade det till stor del om informationsteknik och medicinsk teknik som låg på den kritiska planeringslinjen. ”Efter drygt tre år på NKS, nu den 10:e november, kunde jag med glädje se det sista huset driftsättas i Solna!”

Att driva koordinering av stora komplexa förändringar där verksamheten samtidigt ska fortsätta fungera är ingen lätt uppgift. ”Vi skapade masterplan med de olika arbetsströmmarna, milstolpar och de viktigaste sambanden. Riskanalys var oerhört viktigt – att hitta och undvika potentiella risker. Jag arbetade själv operativt med att facilitera fram lösningar mellan projekt- och arbetsgrupper.”

Christer berättar att man satte upp två programkontor, en för driftsättningen av NKS i Solna och ett för om- och nybyggnationer i Huddinge, samt en stabsövergripande arbetsgrupp som jobbade med verksamhets- och organisationsmodellen. ”Det fungerade väldigt bra. Exempelvis har de nya husen levererats i tid och på avtalad budget. Även driftsättningarna har fungerat bra. Vi har genomfört alla dessa förändringar i ett mycket svårt driftläge, vilket jag är jag stolt över.”

Utöver att vara förändringskoordinator har Christer i perioder även haft linjeansvar och praktiskt arbetat med att slå ihop stabsverksamheter. ”Sjukhusets medarbetare inom vård och staber är en fantastisk blandning av kompetenta människor som brinner för samhällsnyttan och den mänskliga dimensionen. Det här finner man inte på samma sätt i andra branscher. Det här är den mest fantastiska miljö jag har varit verksam inom!”

Christer har nu klivit av sitt uppdrag på NKS och befinner sig nu i Spanien där han funderar på nästa steg. ”Jag vill gärna fortsätta vara verksam inom samma område; vård, medicin, vårdteknik etc. Kanske blir det också lite politik. Jag vill göra saker som är bra för samhället.”


 Vad är fördelen med att arbeta som interim förändringsledare?

”Som interim kommer du in som en oberoende kraft med ett tydligt uppdrag. Du befinner dig utanför internpolitiken och kan snabbare koppla upp dig mot olika håll och vara en del av en lösning och inte något hot. I det här fallet var det bra att jag inte tog någon annans roll utan att jag tillförde ett extra värde. Man har också ett slutdatum och den friheten gör att man kan gå in och ut i roller och lära sig nya saker.”


Läs mer om förändringsledning