Poul Larsen, Partner, Nordic Interim Denmark 1600px
Poul Larsen, Partner, Nordic Interim Denmark 1600px

När Nordic Interim Danmark grundades för 20 år sedan så var konceptet Interim Management helt okänt i Danmark och fokus låg på att bygga varumärket och att utbilda marknaden om fördelarna med interima lösningar. Idag är verksamheten landets ledande Executive Interim Managementföretag.

Hur ser interimsmarknaden ut i Danmark och hur har den utvecklats de senaste 5 åren?

“Marknaden har utvecklats snabbt de senaste 5 åren eftersom kunskapen om Interim Management fortsätter att växa. När man talar med personer så vet de vad det är, något de inte gjorde när vi startade bolaget. Många Executive Searchföretag erbjuder nu även Interim Managementtjänster men har inte rätt kunskap om processerna. Tidigare har man använt traditionella managementkonsulter för att lösa strategiska problem, men nu har företagsledare fått upp ögonen för att en interimare faktiskt kan implementera förändringarna mer effektivt.”

“Marknaden har utvecklats snabbt de senaste 5 åren eftersom kunskapen om Interim Management fortsätter att växa.”

Poul Larsen

Vilka roller är mest efterfrågade?

“Roller inom ekonomi, produktion och supply chain. Efterfrågan på interimare på C-nivå ökar och uppdragen blir alltmer avancerade och komplexa.”

Vilka utmaningar står era kunder inför?

“I början var det mest ett behov av att fylla vakanser, men nu är det mer operationella uppdrag, komplexa transformationer och strategiska initiativ.”

När är en Interim Manager den bästa lösningen?

“När man har behov a implementation av förändringar och när rätt kunskap saknas internt. Kunden får in en person som har gjort samma resa förut med exakt rätt erfarenhet.”

Vad utgör en framgångsrik Interim Manager?

“En dokumenterat god teoretisk bakgrund och ett starkt ledarskap. Han/hon ska kunna leda komplexa förändringar och måste ha erfarenhet av olika typer av projektledning med goda resultat. En interimare ska tidigare ha gjort flera olika typer av projekt med goda resultat. En interimare trivs med att lösa problem, få saker utvecklas och förbättras.”


Poul Larsen har arbetat som ingenjör i många år och har djupt tekniskt kunnande. Han har lång erfarenhet av internationella organisationer och har varit verksam i Östafrika, Malaysia och Indonesien. När han slutade sin roll som direktör på Carl Bro International/Carl Bro Group med ansvar för deras internationella aktiviteter började han arbeta som Interim Manager. Han kontaktades av grundaren av Nordic Interim Danmark (då Nexus Interim) och fick snart erbjudandet att bli partner. “Jag lockades av att vara med och bygga upp en verksamhet helt från grunden och med korta beslutsvägar.”

Läs mer om Nordic Interim Danmark här: www.nordicinterim.dk