Inwido house, light room with windows from floor to ceiling. View over a large lake
Inwido house, light room with windows from floor to ceiling. View over a large lake

Inwido utvecklar, tillverkar och säljer fönster och dörrar, med allt från premiumvarumärken till lågpriserbjudanden online. Bolaget är börsnoterat sedan 2014 och har 32 dotterbolag i 11 länder i Europa. Kunderna för dessa bolag är allt från privata konsumenter till hantverkare, bygghandel och byggföretag. Företaget är känt för sitt hållbarhetsarbete och vi har pratat med Lena Wessner, EVP HR, Organization and Sustainability, och Jonna Opitz, EVP Communications & Premium, om deras viktiga engagemang.

Lena Wessner berättar att man sedan 2017 arbetar med ESG1, något som är enormt viktigt för koncernen och som måste vara förankrat genom hela organisationen. ”Vi har delat upp vårt hållbarhetsarbete i en ’hållbarhetskompass’ där ambitionen är att vi ger mer än vi tar. Vi ska vara aktiva i miljöfrågor, vara en bra arbetsplats och vara ett ansvarsfullt företag. Vi satsar stort på att vår verksamhet ska leda till minskad klimatpåverkan, säkrare arbetsplatser, bättre livskvalitet för våra kunder och ge avkastning till våra aktieägare. Vi har halverat våra koldioxidutsläpp för Scope 1 och Scope 2 sedan 2019 och vår ambition är att vara koldioxidneutrala år 2050.”

Till skillnad mot CSR2 som är ett frivilligt åtagande utan riktlinjer för företag, ska ESG-arbetet ta hänsyn till EU:s taxonomi som definierar vad som bedöms vara miljömässigt hållbar ekonomisk aktivitet och ha tydliga både interna och offentliga KPI:er. Det har även tillkommit en ny lagstiftning med fler rapporteringspunkter för noterade bolags årsrapporter. 2021 anslöt sig Inwido till Science Based Targets Initiative för att verifiera verksamhetens långsiktiga utsläppsminskningar för att bidra till 1,5-gradersmålet och man arbetar aktivt för att följa FN:s globala mål.

Lena berättar att man har hållbarhetsmöten fyra gånger om året med olika teman där man delar med sig av sina erfarenheter och best practice. ”Ledningsgruppen kan tycka mycket, men det är verksamheterna som faktiskt GÖR. Det är viktigt för oss att arbeta med sociala aspekter. Våra dotterbolag finns ofta på landsbygden, de finns där det finns närhet till en av våra huvudråvaror, trä. Eftersom vi är stora lokala arbetsgivare försöker vi vara verksamma i dessa samhällen. Bland annat har vårt bolag Outline i Danmark ett samarbete med kommunen i Farsö för att hjälpa personer som varit långtidssjuka eller arbetslösa att få arbetsträna hos oss, både inom administration och tillverkning. Det har varit mycket lyckosamt och testas nu även i andra bolag. Det är viktigt att vi är ett föredöme som stor arbetsgivare och för oss är det ju en win-win eftersom vi får nya medarbetare som successivt kommer in och lär sig verksamheten. Just det här med de sociala aspekterna är något som vi kommer att rikta oss mer mot.”

Lena Wessner, EVP HR, Inwido

”Vi har delat upp vårt hållbarhetsarbete i en ’hållbarhetskompass’ där ambitionen är att vi ger mer än vi tar.”

Lena Wessner,
EVP of HR, Organization and Sustainability, Inwido

Ett av Inwidos sociala engagemang är att stödja Stiftelsen Henrik Superman. Jonna Opitz sitter med i styrelsen för stiftelsen, en verksamhet som stöttar barn med barncancer genom att möjliggöra något som barnen önskar sig när familjen inte har utrymme vare sig ekonomiskt eller mentalt. Ofta måste föräldrar gå ner i arbetstid för att ta hand om sitt barn och då kan ekonomin bli mycket ansträngd. Genom att finansiellt uppfylla drömmar så kan en resa eller en lekplats i trädgården betyda mycket. Stiftelsen stödjer även forskning inom området. Stiftelsen grundades bland annat av Inwidos tidigare koncernchef Håkan Jeppsson, vars nära vän förlorade sin son Henrik i barncancer. Läkarna kallade Henrik för ”Henke Superman” då han var en riktig kämpe och glädjespridare.

”Det kan vara ett husdjur som ger tröst, fixa till rummet, en iPad eller en tv till rummet på sjukhuset. Eftersom barnen ofta är isolerade på sjukhuset på grund av infektionsrisken, kan en mobiltelefon vara jätteviktig för att kunna hålla kontakt med kompisar. Även syskon till det sjuka barnet behöver uppmärksammas då det är en mycket tuff situation för dem också.”

Jonna Opitz, EVP HR, Inwido AB

”Eftersom barnen ofta är isolerade på sjukhuset på grund av infektionsrisken, kan en mobiltelefon vara jätteviktig för att kunna hålla kontakt med kompisar. Även syskon till det sjuka barnet behöver uppmärksammas då det är en mycket tuff situation för dem också.”

Jonna Opitz,
EVP of Communications & Premium, Inwido

Ambitionen att vara branschens bästa arbetsgivare med branschens bästa VD:ar är en röd tråd som löper genom hela koncernen. Det har gett duktiga och motiverade medarbetare och stor kompetensutveckling. Ett bra ledarskap är en av grunderna till en verksamhets framgång och man värnar om att alla medarbetare ska utvecklas. ”Inwido som bolag är jordnära och tänker på människan, hur man trivs och är mot varandra. Alla chefer ska vara tillgängliga och lätta att komma i kontakt med, vara ute och träffa sina medarbetare som har en enorm stolthet över de lokala varumärkena. Det är viktigt att våra lokala VD:ar känner att de styr och driver företagen medan vi på Inwido hjälper dem med vissa verktyg och ramar.”

*****

  1. ESG = Environmental, social, and corporate governance
  2. CSR = Corporate Social Responsiblity

Om Stiftelsen Henrik Superman

Logo Foundation Henke Superman

Det här är en stiftelse som arbetar för att uppfylla cancerdrabbade barn och ungdomars små och stora drömmar med hjälp av donationer från privatpersoner och företag. Drömmarna har handlat om alltifrån mountainbikes och mopeder till akvarium, hundvalpar, ridtillbehör, surfplattor, datorer, resebidrag och andra vardagliga saker som faktiskt blir ännu viktigare när livet plötsligt förlorar sin vardaglighet.

Du kan stötta Henrik Superman genom att till exempel bli månadsgivare. Företag kan ge en gåva till jul eller arrangera lopp eller ett annat evenemang till förmån för stiftelsen. Läs mer här: www.henriksuperman.se.