Mikael Wikner, Interim Manager
Mikael Wikner, Interim Manager

Mikael Wikner har via Nordic Interim varit engagerad av PostNord och MTR Pendeltågen, roller som har varit både tuffa och komplexa men även roliga och utvecklande. Vi har pratat med honom om hans syn på Interim Management och om hans karriär inom produktions- och tjänstesektorn.

Från industrin till tjänstesektorn

Mikael började sin karriär som trainee hos Saab Automobile och fick gå igenom hela företaget, från alla produktionsstegen till samtliga tjänstemannaavdelningar. Med fokus på produkt fick han lära sig hela affären. Han fortsatte på Saab i en tvärfunktionell roll inom produktionsutveckling med fokus på hur konstruktion och produktion ska samarbeta för att få kundanpassade och kvalitetssäkrade produkter.

Nästa steg gick till Ericsson som då växte rejält och hade ett stort behov av civilingenjörer. I snabb takt avancerade han från att arbeta med planering- och logistikutvecklingsprojekt till att bli chef för en produktenhet med P&L-ansvar och 1500 medarbetare. Efter en VD-roll inom LGP Allgon kom Mikael 2005 till Stoneridge som VP Quality & Operations med fabriker i Sverige och Estland. Ansvaret växte och han blev Operations Manager även för Skottland, Mexiko och Kina. De sista åren var han verksam inom Operational Excellence för hela koncernen och ansvarade för bolagets industrialisering av nya produkter. Produktionen skulle effektiviseras och han drev flera projekt enligt Lean Manufacturing och Six Sigma samt byggde upp en central enhet som erbjöd support till alla tolv fabriker. ”Viktiga frågor var hur vi skulle hantera investeringar och i vilka länder produktionen skulle ligga. Vi standardiserade produktionsprocesser och leverantörsavtal och fick till ett mycket gott samarbete mellan fabrikerna.” Efter tretton år bestämde Mikael sig för att arbeta mer flexibelt och testa nya branscher som Interim Manager. 

”Det är roligt att i erfaren ålder få arbeta med helt nya branscher! Man har så många erfarenheter med sig i bagaget att det inte spelar någon roll vilken bransch man kommer in i. Ledarskapet är det viktigaste i alla roller.”

2019 fick Mikael sitt första interimsuppdrag som Head of Operations & Technology hos PostNord via Nordic Interim. Uppdraget ändrades i grunden efter halva tiden då en stor omstrukturering skedde och en stor del av ledningsgruppen fick lämna bolaget. Man bytte strategi och länderna skulle nu bli mer självständiga. ”Vi fick ställa om enligt de nya förutsättningarna och jag gick från att driva utvecklingsfrågor till att omorganisera och dra ner. När man kommer utifrån som interimare och inte har personliga kopplingar är det enklare att vara lojal med sitt uppdrag och göra det som krävs, men med ödmjukhet och respekt förstås.” menar Mikael.

Även nästa roll kom via Nordic Interim och tog Mikael till MTR Pendeltågen som Trafikchef med ansvar för lokförare, tågvärdar och det Operativa centret. I en samhällsviktig funktion gäller det att alltid vara alert: ”Där hände det alltid något 24/7! MTR har en välutvecklad beredskapsorganisation för incidenter och jag är imponerad av organisationen. Mitt uppdrag var att leda en stor och komplex organisation med 900 anställda. Vi hade nära samarbete med SL, Trafikverket och hela MTR-organisationen.” Det fanns tuffa förbättringsmål, både vad gäller själva verksamheten och de finansiella nyckeltalen. ”Vägen till goda resultat är en säker verksamhet för allmänhet och medarbetare, nöjda kunder och att tågen går i tid. Vår ersättning från SL baserades delvis på hur vi lyckades med dessa punkter och vi vidareutvecklade samarbetet med interna enheter, exempelvis Tågunderhåll och Central planering, men också med externa enheter som SL och Trafikverket. Vi förbättrade faktiskt alla nyckelområden vilket var jätteroligt.” avslutar Mikael.

När adderar det värde till en organisation att få stöttning av en Interim Manager?

”Det kan vara när man har en affärskritisk vakans, behöver driva en turnaround eller göra en förändringsresa. Det kan vara bra att engagera en person utifrån som inte har personkopplingar och som kan fokusera fullt på uppgiften. Det kan gälla att säkra eller förbättra den dagliga verksamheten, lösa ett komplicerat problem, eller att utveckla något nytt inför framtiden. Det är kostnadseffektivt att anlita en interimare som gör ett fokuserat arbete under den tid som krävs.

Varför har du valt en karriär som Interim Manager?

Jag tycker att det är oerhört roligt att prova nya saker, stå inför nya utmaningar, träffa nya människor och kunna bidra med min erfarenhet. Även när man kommer in under en begränsad tid så behöver en bra process för resultatstyrning säkras och man behöver skapa sig en bra bild över hur kompetensläget ser ut. Det dagliga arbetet måste fungera även om uppdraget är att fokusera på förändringar. En annan viktig sak att tidigt förstå är hur man effektivast implementerar förbättringar eller andra beslut om förändringar i verksamheten. Att alltid möta nya utmaningar är den stora charmen med att arbeta interimt.”

Är det möjligt att ta interimsuppdrag i olika branscher?

”Det handlar, oavsett bransch, alltid om ledarskap och människor var du än befinner dig. Verksamheter, kvalitet och kundnöjdhet ska förbättras. Se, ställ frågor och lyssna. Lita på att den specifika kompetensen finns i företaget och gör tillsammans en plan framåt. Låt nyckelpersoner vara ambassadörer för förändringen.”

Hur ser du på ledarskap?

”Man måste kommunicera syftet med en förändring och bottna i varför företaget finns, bland annat vilken uppgift man har i samhället. Det är oerhört viktigt att ledning och mellanchefer är med på tåget och att få med sig så många som möjligt. Trots det kan det hända att någon eller några nyckelpersoner inte har köpt förändringen. Dessa personer har oftast inte förstått vad man vill åstadkomma, varför och vad hans/hennes roll i det hela är. Min erfarenhet är att alla vill göra sitt bästa och känna att de bidrar. När organisationen drar åt samma håll med hög delaktighet och högt engagemang tar förändringen fart!”

Läs mer om interimschefer och Interim Managers