Ett svenskt internationellt industriföretag har i mer än ett decennium bedrivit verksamhet i ett annat europeiskt land, utan att tjäna pengar. Efter en kontorsflytt minskade marknadsandelen och ägarna beslutade att säga upp den tidigare VD:n och tillsätta en interim VD för att utreda om verksamheten i landet har framtidsförutsättningar och göra en turnaround.


Den interima VD:n inledde sitt uppdrag med personalmöten med samtliga anställda. De som inte fanns på plats ringdes upp. Samtalen var förutsättningslösa, där medarbetarna fick berätta om hur de såg på situationen. “Jag beskrev mig som interim och en ”grön utlänning” som inte kunde branschen, utan ville få situationen och problemen förklarade för mig. Det var ett bra sätt att skapa förtroende och jag fick höra vad som behövdes. Det visade sig att förtroendet var lågt och att personalen inte alls kände till det dåliga ekonomiska läget. Även kunderna var missnöjda. En turnaround var nödvändig om bolaget skulle överleva.”


Kundmöten och workshops med personalen

Steg 2 för att nå en turnaround var att genomföra en tvådagars workshop med övernattning för att uppnå mer avslappnade samtal. Alla var eniga kring nödvändigheten att återskapa det fasta servicecentret med eget lager och att återrekrytera kompetent personal, en förutsättning i en komplex bransch. Den interima VD:n lyckades få tillbaka en ovärderlig medarbetare och man ersatte de som inte höll måttet.
Steg 3 i marknadsanalysen var att besöka ett 40-tal kunder tillsammans med en säljare. Produkten ansågs vara god och priset hyfsat – men företaget höll inte sina löften och förtroendet var lågt.
“Jag förklarade vår nya strategi och fick feedback från kunderna att om det verkligen blev som vi sa, skulle de åter­komma. Vi fick några månader på oss.”

Nya lokaler med serviceenhet och ny ledarstil

Omstarten markerades i samband med invigningen av de nya lokalerna – med serviceenhet, utbildningslokaler, verkstad och lager. En beställning före klockan 15 levererades dagen därpå, istället för som tidigare 3–4 dagar senare. Ryktet spred sig och snart var försäljningen flerdubblad. Spiralen var igång. Det ökade förtroendet ledde till ökad motivation och arbetslust. “Det är som att byta tränare. Jag hade en annan ledarstil – jag umgicks med personalen på deras villkor. Det funkar inte att ha hierarkiska strukturer och att bära slips och kostym hos våra kunder.”
Idag har en tredjedel av personalen bytts ut, och nu finns nödvändig kompetens. En ny marknadsplan är levererad, kunderna har kommit tillbaka och flera nya har tillkommit. Den upplevda prisvärda kvalitetsprodukten säljer 60 % bättre, även om siffrorna längst ned fortfarande är röda Turnarounden var en framgång.

En förändring går snabbare med en interim ledare

En interim ledare är resultatorienterad och levererar på begränsad tid. Man måste ha en strategisk förmåga och veta vad som är viktigt på sikt, inte bara spara pengar just nu. Lika viktigt är People Management, förmågan att skapa förtroende genom att vara ödmjuk, lyssna och inte tro att man vet, för det gör man inte…”
Interimaren som bott utomlands och arbetat internationellt i mer än 15 år och som tidigare hade gjort turnarounds i mycket större organisationer, sammanfattar uppdraget som kul och spännande:
“En anställd hade kanske kunnat göra samma sak, men inte lika snabbt eftersom de måste förhålla sig till det interna spelet. Har man bara sex månader på sig måste man vara mer direkt och kunna fatta snabba, tuffa beslut.”


Läs mer om hur en Interim VD kan stötta verksamheten här.