Bakgrund

Ett anrikt svenskt företag med egna varumärken, ägt av europeiska riskkapitalister, har ett överdimensionerat distributionslager och för många showrooms. De sista fem åren har man visat mycket negativa resultat. Uppdraget beräknas ta 6-12 månader.


Uppdrag och utmaning

Omedelbar förändring krävs: aktivera försäljningen, sänka kostnaderna rejält, reducera skuldbördan, lägga ned eget lager och logistik och flytta huvudkontoret. Samtidigt skall medarbetarna hållas entusiasmerade och leverera mot lagda order utan att oroa marknaden. Vid start för uppdraget kommer beskedet att företaget ska försättas i rekonstruktion och att flytten måste påskyndas.

Resultat

  • Verksamheten synades i syfte att göra rätt prioriteringar. Kostnadsnivån minimerades, man lyfte fram ”skelett” ur garderoben och skrev om avtal samtidigt som verksamheten hölls i gång

  • Hela affärsmodellen genomlystes, man identifierade värdedrivarna och såg överkostnader, försäljning och rörelsekapital

  • Lagret flyttades till annat land och nästan all personal sades upp. HQ flyttades till en affärsmässigt lämpligare ort

  • Kostnaderna minskades med 2/3 och man återställde samt förbättrade det egna kapitalet

  • För att hålla ett högt tempo skapades incitament för att hålla personalen motiverad

  • Prestandan förbättrades utan att förlora kunder. Personalen bidrog verkligen i processen, kavlade upp ärmarna och kämpade på

  • Idag råder fullt säljfokus i ny lönsam affärsmodell.

     

Hur gjorde du?

”För att skapa förtroende och peppa medarbetarna, presenterades processen och rekonstruktionsstrategin på ett stormöte. Jag delade upp de första 60 dagarna i 4 faser: 1) förstå affärsmodell och arbetssätt ur ett modernt perspektiv med dagens alla tillgängliga verktyg, 2) förstå marknadsplatser, träffa de viktigaste kunderna och de nordiska teamen, 3) analysera insikter, tydliggöra värdedrivarna och hålla fokus på kassaflödet, 4) implementering och uppföljning.

Jag öppnade info-flödet och visade nyckeltalen så att alla kunde följa utvecklingen och se hur just de kunde påverka. Många insåg att lokalerna var för dyra och välkomnade en förändring.”

Interimarens reflektioner

”Jag är stolt över vad vi åstadkommit och hur alla medarbetare har agerat. Vi har gjort ett fantastiskt jobb tillsammans. Det är enklare att ta rätt beslut och agera rationellt och pragmatiskt i ett tydligt uppdrag. Viktigast är att ta med medarbetarna och upprätthålla glöd och entusiasm.

Interimsrollen ger uppdragsgivaren möjlighet till förändring i högt tempo. Med relevant erfarenhet kommer man snabbt in i rollen och kan fokusera på det väsentliga. Jag var nästan överkvalificerad, viket både jag och huvudmännen hade nytta av. Min breda kunskapsbas gjorde att jag inte behövde omge mig av ett stort management-team, utan identifierade några nyckelmedarbetare som trodde på verksamhetens framtid. Dessa gavs full insyn i vilka förändringar som skulle genomföras och var, och är, väsentliga i den fortsatta driften.

Detta var inte mitt sista interimsuppdrag! Det har varit roligt, lärorikt, engagerande och entusiasmerande. Interimsuppdrag är oerhört värdefullt för båda parter.”

Läs mer om Interim VD