Johanna Nilsson
Johanna Nilsson

”Vi har effektiviserat hela supply chain-flödet och anställt hundratals nya medarbetare de senaste månaderna.”

Vi har pratat med Johanna Nilsson, interim CCO hos MatHem genom Nordic Interim. MatHem är en av de verksamheter som upplever en tillväxt och som ser möjligheter att hjälpa människor under Covid-19.


I och med Covid-19 och social distansering har hemleveranser fått ett rejält uppsving och för många riskgrupper är det den enda möjligheten att få hem nödvändiga varor. Johanna Nilsson engagerades 2018 som CCO (Sortiments- och Inköpsdirektör) hos MatHem för att utveckla kunderbjudandet och öka försäljningen. Ett och ett halvt år senare ser situationen helt annorlunda ut och fokus ligger nu på den enorma tillväxten som skett de senaste månaderna.

Johanna har en lång bakgrund från marknads- och produktchefsroller inom retail och har varit med i både upp- och nedgångar. Vi har pratat med Johanna för att höra mer om hennes syn på den nuvarande situationen, hennes roll på MatHem och om interim management.

Berätta om ditt uppdrag som CCO på MatHem?

”Mitt nuvarande uppdrag som CCO – Sortiment och inköpsdirektör – hos MatHem är en relativt nyinrättad tjänst i ledningsgruppen med ansvar för hela sortimentet, prissättning och leverantörssamarbeten. I samband med att jag gick in som interim CRO (Chief Revenue Officer) i september 2018, med ansvar att bland annat utveckla kunderbjudandet, maximera försäljning och optimera marknadsbudget, såg vi också möjligheten att göra en omorganisation för att möta den långsiktiga tillväxtplanen. Jag arbetade parallellt med att bygga upp vår nuvarande inköps- och sortimentorganisation genom sammanslagningar av olika funktioner och rekrytering av nyckelpersoner. Idag är vi ca 40 dedikerade personer som arbetar i olika kategoriteam med målsättning att erbjuda ett brett kunddrivet, säsongsrelaterat och inspirerat sortiment till våra kunder, i ett nära samarbete med våra närmare 300 leverantörer.”

Vad har fokus legat på i ditt uppdrag?

Inom ett entreprenörföretag där tillväxt och ständig utveckling står i fokus och allt går väldigt snabbt, gäller det att som ledare hitta balansen mellan det operativa och strategiska. Att vara delaktig i de övergripande företagsbesluten kring fortsatt snabb tillväxt i tätt samarbete med ledningsgruppen och styrelse, och samtidigt ha ett operativt dagligt resultatansvar och att prioritera och vägleda medarbetare i gemensam riktning – är det som är mest utvecklande och inspirerande för mig.

Svårast har varit att få tiden att räcka till. Det händer så enormt mycket i och utanför företaget just nu. Nya möjligheter dyker upp hela tiden! Därför har det varit otroligt viktigt att vara en inspirerande, trygg och tydlig ledare som också vågar utmana, driva på, prioritera och ta beslut.”

Vad har varit de största utmaningarna i ditt uppdrag?

Först och främst; jag drivs, trivs och utvecklas av ständiga utmaningar, något det finns gott om på MatHem! Att arbeta i ett entreprenörsdrivet tillväxtbolag med snabbrörliga varor i kombination med en försäljningskanal där tillgänglighet mer eller mindre dygnet runt är avgörande, är en oerhört rolig och spännande kombination. Det gör också att det dyker upp nya utmaningar, möjligheter och projekt dagligen.

Under min tid på MatHem har vi haft en fantastisk tillväxt och under de senaste månaderna har efterfrågan och tillväxten på vår onlinetjänst ökat enormt. Jag har under mitt dryga 1,5 år haft förmånen att arbeta tillsammans med båda grundarna, vi har fått en ny huvudägare och styrelse, en utökad ledningsgrupp samt en ny extern VD. Organisationen har vuxit kraftigt, uppdaterade strategiplaner har gjorts, nytt huvudkontor och nya lager planerats och öppnas upp. Parallellt har jag som interim CRO och CCO drivit igenom organisationsförändring och skapat en ny funktion på cirka 40 personer inom inköp och sortiment.”

Vad är fördelarna med att arbeta som interimschef, både för dig som interimare och för företaget som engagerar en interimare?

”Jag har arbetat som interimschef och konsult i över 15 år, vilket gett mig otroligt värdefull och spännande insikt från många olika branscher, företag, organisationer och kulturer. Jag gillar verkligen att dra igång mitt definierade uppdrag redan från dag 1 och att snabbt bli en nyckelperson i ledningen. För mig som interimschef är det väldigt viktigt få ett tydligt mandat och att organisationen förstår min roll och mitt uppdrag. Uppgifterna i sig inom det specifika uppdraget kan alltid förändras under resans gång, så det gäller att vara lyhörd, flexibel och lösningsorienterad.

Jag har själv i tidigare roll som VD anlitat bl.a. interim CFO och HR-chef, vilket var mycket värdefullt i den förändringsresa som innebar försäljning och verksamhetsövergång.

Ett utifrån-in perspektiv, någon som utmanar på daglig bas både operativt och strategiskt för att utveckla och optimera verksamheten och driva affären eller organisationen framåt, någon som ger den där extra energin till verksamheten – det tycker jag är en stor fördel med en interimare.

Med bakgrund och kunskap från många olika företag, kulturer och branscher som både anställd i ledande positioner, som konsult och som interimare har jag förskaffat mig bred kompetens som gör att jag snabbt kommer in och förstår verksamheten och dess utmaningar och möjligheter, och därmed anpassar mig utifrån förutsättningarna.”

Många branscher och företag drabbas mycket hårt av Covid-19 krisen, hur har detta påverkat MatHem?

”MatHem har som leverantör av livsmedel blivit en samhällsviktig verksamhet under krisen. Det innebär att efterfrågan på våra tjänster har ökat enormt snabbt, vilket självklart är superkul men också bidragit till snabba oförutsedda utmaningar i att tillmötesgå den stora efterfrågan och tillströmning av nya kunder. Vi har haft fullt fokus inom hela företaget med att öka kapaciteten så att alla som vill och kan handla hos oss ska ha den möjligheten. Vi har bland annat effektiviserat hela supply chain-flödet och parallellt anställt hundratals nya medarbetare de senaste månaderna. Dessutom har vi under de senaste veckorna arbetat stenhårt för att på rekordkort tid öppna upp ett nytt lager i västra Stockholm under maj månad för att på kort och lång sikt kunna erbjuda våra nuvarande och nya kunder fler leveranstider.

Med den ökade efterfrågan och med tanke på att allt fler kunder kommer att spendera mer tid i skärgården och sommarstugor i år, så valde vi att öppna upp våra populära båtleveranser i Stockholms skärgård redan i slutet av april.”

Vilka nya möjligheter ser MatHem som ett resultat av nya behov under och efter Covid-19?

”Vi har fått in ett stort antal nya kunder under den här tiden, vilket innebär att vår planerade tillväxt har gått betydligt snabbare än beräknat. Vi räknar med att många av dessa nya kunder kommer inse hur smidigt det är att använda MatHems tjänster och därför kommer fortsätta att handla från oss även efter Covid-19. Det gör att vi måste accelerera och genomföra våra planer snabbare än vi planerat. Det vi upplevt nu under Corona-krisen kommer att förändra kundbeteendet online snabbare än vi trott.”

Hur ser du att vissa branscher faktiskt kan se nya möjligheter av krisen och ställa om/utveckla sin verksamhet?

”Vi ser alla en tydlig trend att e-handelsmarknaden utvecklas positivt. Inom retail kommer skiftet från butik till större andel online ske ännu snabbare nu och vad många förutspådde innan Corona. Jag tror att den utveckling vi sett under pågående kris för framförallt livsmedel, apoteksvaror och digitala vårdkontakter kommer medföra att allt fler branscher och företag blir mer eller mindre blir tvungna att fokusera mer, och framförallt snabbare, på sitt kunderbjudande online. Fler företag, både de som är rena e-handelsbolag idag, men även verksamheter med mer traditionella kanaler kommer behöva snabba på den digitala utvecklingen. Det i sig tror jag kommer innebära en större efterfrågan på kompetens kring tillväxt- och förändringsledning samt bred och djup förståelse, insikt och kunskap kring kundresan.”

Läs mer:

Varför Interim Management?

När är en interimschef den bästa lösningen?