Simon Lönnvik, Karnell
Simon Lönnvik, Karnell

Karnell är ett investmentbolag som investerar i nordiska industri- och teknikbolag. Som aktiva och långsiktiga majoritetsägare säkerställer de att portföljbolagen har rätt förutsättningar och kapital för tillväxt, både organiskt och genom tilläggsförvärv. Idag äger de fyra svenska och två finska företag.


Vi har pratat med Simon Lönnvik, Investment Manager, som har varit verksam hos Karnell sedan 2013 om hans erfarenheter av att arbeta aktivt i portföljbolagen.

Simon hade tidigt ett intresse för investeringar och att handla med aktier, varför Handelshögskolan i Stockholm var ett naturligt val för studier. Genom deras Executive Trainee Module (XTM) fick han möjligheten att som Business Controller arbeta nära ledningen i en av Karnells investeringar, Nordic Vehicle. Ett stort intresse för Ryssland ledde till att han 2016 arbetade under några månader i Moskva på guideappen Yell.ru, för att sedan återvända till Karnell på heltid.


”Som ägare är vi aktiva och agerar rådgivare och bollplank vid svåra beslut. Tillsammans bryter vi ner stora frågor och arbetar strukturerat med utmaningarna. Det får kosta pengar så länge det finns en tydlig plan och en tydlig målbild. På det här sättet får bolagen in både kapital och kunskap.”


Som Investment Manager arbetar Simon med alla delar av förvärv, från research, analyser och tillväxtplaner till att agera aktiv ägare och styrelsemedlem i fem av bolagen.

”Varje år tittar vi på ca 100 bolag, av dessa leder ca 2–3 till förvärv. Vi söker proaktivt efter potentiella förvärv som passar in i vår verksamhet och där vi ser en god tillväxtpotential. Vi är aktiva ägare och stöttar bolagen vid till exempel tilläggsförvärv, finansiering och komplexa frågeställningar. Karnell har ingen exitplan utan vi är långsiktiga ägare och utvecklar våra bolag hållbart under lång tid.

Nyckelfaktorn vid förvärv är att bygga förtroende

De flesta bolag man tittar på är till försäljning på marknaden och det är därför viktigt att positionera sig mot sina konkurrenter. En nyckelfaktor är att bygga förtroende och visa på långsiktighet. Företagen man förvärvar är ofta familjeledda och det är av stor vikt att få ledningens förtroende och en bra VD som driver affären framåt. Man uppmuntrar ledningen att sitta kvar som minoritetsägare i bolaget för att stärka teamkänsla, engagemang och motivation. ”Vår vision är att bygga en bas med bolag där ledningen självständigt driver respektive verksamhet, men där vi kan bidra till företagsutvecklingen, bl.a. genom tilläggsförvärv till de olika bolagen.” berättar Simon.

Genom en PE-ägare får bolaget access till både kunskap och kapital

Karnell har erfarenhet av tuffa förändringsresor och med styrelsepositioner i alla bolag är det viktigt att bygga förtroende genom att göra vad de ska på utsatt tid, vara pålästa och göra sin läxa. Som ägare detaljstyr de inte verksamheten utan lever efter devisen att en bra VD har kompetensen och kunskapen att se vad som behöver göras för att nå uppsatta mål.

”Som ägare är vi aktiva och agerar rådgivare och bollplank vid svåra beslut. Tillsammans bryter vi ner stora frågor och arbetar strukturerat med utmaningarna. Det får kosta pengar så länge det finns en tydlig plan och en tydlig målbild. På det här sättet får bolagen in både kapital och kunskap.”

Att ta in en interim VD skapar hållbara resultat

Karnell är vana köpare av interima tjänster och Simon berättar att man vanligtvis har kvar sittande VD, men att det ibland finns behov att överbrygga en rekrytering eller göra en förändring i organisationen.

”Om exempelvis ordinarie VD vill lämna efter ett uppköp kan vi ta in en interim VD. Ett aktuellt exempel är Nordic Vehicle, där vi har mycket på gång i bolaget och har inte tid att vänta ut en permanent rekryteringsprocess som kan ta över ett halvår. Det har varit nödvändigt att få in en erfaren ledare för att driva vidare de pågående projekten. Det är mycket viktigt att inte tappa tempo i företagsutvecklingen, vilket man riskerar göra utan en VD på plats. Vår erfarenhet är att det fungerar mycket bra att ta in en interimare som tar ett helhetsgrepp och jobbar vidare med ny energi. Vi har tagit in seniora personer med en ödmjuk personlighet och inställning, vilket skapar trygghet, tydlighet och arbetsro i bolaget. Med sin erfarenhet har de förmågan att få med sig teamet och skapa hållbara resultat.”

Interim VD lyfter omsättning och lönsamhet hos Nordic Vehicle

Nordic Vehicles interima VD Owe Wedebrand berättar att det är ett mycket fint bolag med en stark marknadsposition, men att man haft en svag lönsamhet historiskt.

”Mitt uppdrag är att lyfta omsättning och lönsamhet, något vi har lyckats mycket väl med. Det viktigaste har varit att renodla strategin och se till att saker blir gjorda. Vi har tagit fram en to-do-lista och prioriterar det som behöver göras. Fördelen med att komma in som en interim VD är att man oftast har erfarenhet från många olika verksamheter vilket ger en fördel – man kommer in med friska ögon och kan se utmaningarna ur ett nytt perspektiv.”

Case Study – Tekniseri

Ett annat av Karnells innehav är det finska bolaget Tekniseri, verksamt inom produkter för industriellt tryck och isolering. Bolaget var det första förvärvet inom investmentbolaget K4 och passade mycket väl in i deras investeringsfilosofi. Det fanns en stor potential i att gå från att vara produktionsinriktade till att utveckla sin försäljning.

”Bolaget hade ett intressant erbjudande och drev verksamheten väldigt effektivt, men fokuserade väldigt lite på aktiv försäljning. Vi drev på utvecklingen av proaktiv försäljning och bistod ledningen i att genomföra ett tilläggsförvärv som låg i linje med deras verksamhet.”

När VD:n för Tekniseri gick i pension gjorde man en mycket lyckad tillsättning av en ny VD genom sitt eget nätverk och successionen har fungerat väl. Teamet stärks genomgående upp genom rekrytering av rätt kompetenser och man satsar med fullt fokus på tillväxt. ”Vi är mycket nöjda med utvecklingen, men ser fortfarande en otrolig potential i ytterligare förvärv, tillväxt och en internationell expansion.”


Om Karnell

Hans Karlander och Patrik Rignell grundade Karnell genom en traditionell riskkapitalfond 2009. 2016 startades investmentbolaget K4 upp som är nischat inom tillverkande industri och teknikbolag. Karnells strategi är att förvärva små till mellanstora välfungerande bolag där ledningen vill sitta kvar och fortsätta driva verksamheten.

Läs mer om Karnell