Mikael Forss var verksam som Director Corporate Strategy när Astra och Zeneca fusionerades till det gemensamma bolaget Astra Zeneca för snart 20 år sen. Se Mikael berätta om hans erfarenheter och varför 4 viktiga faktorer såg till att fusionen lyckades väl.

Mikael Forss har mångårig erfarenhet från ledande positioner inom Hälso- och Sjukvård och Life Science inom både privat och offentlig sektor. Bland annat som strategichef och CFO på Astra och AstraZeneca, biträdande Sjukhusdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset och CFO på Region Uppsala.


4 anledningar till varför fusionen för Astra Zeneca lyckades väl enligt Mikael:

1. Förberedelse
Ett Integration Office som bemannades med de mest erfarna cheferna från båda bolagen tillsammans med externa konsulter som hade gjort liknande integrationer tidigare.

2. Snabbhet
Fusionen skulle ske så snabbt som möjligt. En faktor för att lyckas var att delegera ansvar till chefer inom givna ramar så att de självständigt kunde genomföra integrationen inom deras ansvarsområden. Efter redan ett halvår behövdes inte integration officet längre och allt kunder skötas decentraliserat.

3. Utse chefer
Vid en förändring undrar alla vad som ska hända med deras roller. Man använde sig av ett samordnat sätt att utse chefer och kommunicerade detta tydligt till samtliga chefer samtidigt, vilket skapade energi och snabbhet.

4. Ny strategi
Den nya seniora chefsgruppen kunde enas om huvuddragen för den nya strategin framåt. På detta sätt skapade man engagemang vilket var en viktig faktor för att vara framgångsrika.

20 år senare, kan man konstatera att Astra Zeneca är ett världens ledande läkemedelsföretag.