2016 revolutionerades hälsosam matlagning då Verso Food Oy lanserade bönprodukter som råvara för alla typer av matlagning. Med fabriken i Kauhava ville Verso Food skapa en livsmedelsproduktionsanläggning i världsklass med högsta möjliga kvalitet och en standardiserad produktionsprocess. Efter uppstarten identifierades utmaningar relaterade till säkerhet och produktkvalitet, något som är vanligt för nya fabriker och man har nu löst dessa en efter en. Vi har pratat med Anna-Maria Andrews, Supply Chain Manager hos Verso, och Juhani Vuola, Interim Manager inom produktionsutveckling.

”Vi behövde en person med erfarenhet och kunskap av att implementera LEAN i produktionsprocesser. Eftersom vi tidigare hade använt oss av interima tjänster ansåg vi att en interimslösning var ett bra alternativ för att genomföra vårt utvecklingsprojekt. Syftet med projektet var att se till att vi gör rätt saker både när det gäller underhåll och utveckling av anläggningen.

När vi sökte efter rätt kandidat med hjälp av Nordic Interim Oy, betonade vi särskilt behovet av kunskap och erfarenhet av LEAN.  Inom en vecka presenterade Nordic Interim Oy tre högkvalificerade kandidater, av vilka vi valde att engagera Juhani Vuola. Med 30 års erfarenhet av olika produktionsutvecklingsprojekt och chefspositioner passade han perfekt för våra behov.” säger Anna-Maria.

”Samtidigt som interimaren arbetade hands-on, hjälpte han oss att leda produktionen mer analytiskt”

Juhani förklarar: ”Jag hade med mig kunskap och erfarenhet inom datahantering till organisationen. Detta angreppssätt gav oss en analys som vägledde oss att noggrant se över den övergripande produktionsprocessen och att söka efter orsakerna till de olika utmaningarna. Analysen säkerställde att de verkliga bakomliggande orsakerna hittades och att rätt åtgärder kunde vidtas. ”

Anna-Maria fortsätter: ”Juhani arbetade hands-on från dag ett och fungerade som min högra hand när jag inte var i fabriken själv. Det här var precis vad vi behövde, någon som inte bara satte strategin utan också föregick med gott exempel och hjälpte personalen att omedelbart implementera lösningarna. Juhani var som en i teamet och tillsammans tog vi utvecklingen framåt.”

Juhani ledde utvecklingsprocessen och arbetade konsekvent med kompetensutveckling: ”Ett team hade ansvarat för att bygga och starta upp fabriken och när det var klart hade underhållet och utvecklingen av produktionen förts över till ett annat team. Medarbetarna behövde stöd och genom att involvera dem i produktionsprocessen förbättrades deras kunskaper.  

Vi ville se till att de anställda självständigt kunde fortsätta att underhålla och utveckla produktionen efter att jag hade slutfört mitt uppdrag. I takt med att deras kompetens förbättrades, ökade deras självförtroende. Jag implementerade också en kultur av beslutsfattande. Jag involverade alla i beslutsprocesserna och hjälpte dem vid behov att ta ställning och motivera sin ståndpunkt. En absolut förutsättning för den här typen av utvecklingsprocess är att ha ledningens stöd. Både VD för Verso Food och Anna-Maria Andrews stöttade mitt arbete för att säkerställa ett bra resultat.”

”Genom att påskynda inlärningskurvan skapade vi en konkurrensfördel”

Genom att anlita en interim expert med lång erfarenhet av liknande uppdrag nådde Verso sina mål enligt tidsplan och med goda resultat: ”Resultaten av uppdraget översteg våra förväntningar och vi ökade både vår kompetens och produktionskvalitet. Som ett resultat av den tekniska utvecklingen minskade vi, bland många andra positiva effekter, vattenförbrukningen med cirka 50%. Den halverade vattenförbrukningen hade naturligtvis en positiv effekt på produktionskostnaderna. Kvaliteten förbättrades också avsevärt i många steg i processen, i bästa fall upp till 90%, vilket i sin tur förbättrade produktionsflödet.

Förutom tekniska lösningar kunde vi också förbättra ledarkulturen. Det är mycket viktigt eftersom att uppnå hög kvalitet inte bara kräver högteknologi, utan även engagerade medarbetare. Juhani hjälpte oss att snabbt skapa rätt verktyg för att underhålla och utveckla våra produktionsprocesser. Ett individuellt lärande skulle ha tagit mycket längre tid. Genom att engagera en Interim Manager för att utveckla vår egen kompetens nådde vi en kulturell förändring i företaget. Vi kunde snabbt bygga upp en konkurrensfördel och vi kommer att dra fördel av den länge ”, avslutar Anna-Maria.