Carsten Riis and Sigga Birkvad
Carsten Riis and Sigga Birkvad

Våren 2019 landade ett akut problem på Carsten Riis’ skrivbord, dåvarande kommundirektör i danska Ballerup. Ett avfallshanteringsföretag hade sagt upp avtalet för fem kommuner och ett snabbt beslut behövde fattas om man skulle ge ett nytt erbjudande till företaget eller om man skulle bilda ett gemensamt företag för att själva ansvara för avfallshanteringen.

Detta innebar inte bara en komplicerad beslutsprocess som inkluderade borgmästarna och förvaltningarna i de fem kommunerna, utan det var även mycket brådskande. Om det inte hanterades korrekt kunde det sluta med att avfallshanteringen uteblev, klagomål från medborgare och mediaskandal.

”Det här var inte den typ av uppgift som jag bara kunde lägga på en enhet och be dem att lösa det. Jag var tvungen att ha någon som satt nära mig och som kunde driva processen framåt mycket snabbt.” säger Carsten Riis.

Eftersom han tidigare hade samarbetat med Nexus Interim var det naturligt för honom att igen ta hjälp av dem för att lösa problemet. Efter att ha presenterats med tre kandidater föll valet på Sigga Birkvad, en certifierad Project Manager med flera års erfarenhet av arbete inom den kommunala världen.

”Det var en uppgift som jag visste att jag kunde lösa. Jag känner den kommunala sektorn väl och jag förstår de administrativa processerna.” säger Sigga Birkvad.

Hennes uppdrag att underlätta beslutsprocessen var komplex och hänsyn behövde tas till allt från ekonomiska frågor och olika nivåer av service, till de juridiska och praktiska frågorna kring att starta ett nytt gemensamt företag.

”Sigga är mycket bra på att driva processer, vilket behövdes för att få en bra grund för beslutsfattandet. God kommunikationsförmåga och relationsbyggande var också mycket viktigt för oss. Det var inte en expert på avfallshantering som vi behövde.” säger Carsten.

På grund av tidspressen var det viktigt att ha en tydlig kontroll över både processer och intressenter. Och det var många intressenter: fem borgmästare, fem förvaltningar, externa advokater, lokalpress, ledning och anställda hos den tidigare leverantören och externa partners.

Många ansåg att utsikterna att lösa problemet inom sex månader var låga, men de lyckades. De fem borgmästarna valde att själva ta på sig uppgiften att starta ett gemensamt företag för avfallshanteringen och efter att uppdraget var slutfört fortsatte Sigga att hjälpa det nya företaget i att komma i gång.

”Jag minns när Carsten frågade mig om jag var den typ av person som hugger en plan i sten, eller om jag kunde vara flexibel och göra snabba ändringar när det behövdes. Det var definitivt det andra sättet som behövdes och jag tyckte att det var jätteroligt. Det har gett mig nya erfarenheter och många nya och goda relationer. Som interimare måste man vara beredd på att ett uppdrag som detta kräver att du ger minst 100%.” avslutar Sigga.

Orginalartikeln på danska