Eva Kaijser, Interim Manager
Eva Kaijser, Interim Manager

2019 pratade vi med Eva Kaijser om hennes interimsuppdrag som CFO i ett företag med miljardomsättning. Nu är uppdraget avslutat och vi har tagit en uppdatering med henne för att höra om hur hon löste uppdraget, karriärtips och förändringsledarskap.

Ditt senaste uppdrag var som interim CFO för ett multinationellt bolag, som befann sig i en djup kris. Hur löste du situationen och vad blev resultatet?

”Uppdraget blev med förlängningar drygt 2,5 år och visade sig bli det mest komplicerade jag har gjort hittills. Vi har genomgått en av Sveriges största rekonstruktioner, till följd av sanktioner, vilket komplicerades ytterligare av Covid och en mycket volatil marknad.

Arbetet behövde delas upp i flera steg vilket satte stor press på att säkerställa en hållbar organisation som orkade att köra flera delprojekt och ladda om utan tid för återhämtning.

Stegvis tog vi bolaget ur sanktionerna, nådde en uppgörelse med långivarna, för en rekonstruerad balansräkning, och med det avsluta den formella rekonstruktionen. Sedan arbetade vi tillsammans med de nya ägarna för att enas om en ny långsiktiga strategi och för att resa ny finansiering. Nu är mitt uppdrag avslutat och jag lämnar med varm hand över ett fullt finansierat bolag med en tydligt beslutad strategi och som ledningen tar ansvar för att genomföra. Nu kommer en ny, operativ genomförandefas på 2 till 3 år och då krävs det en annan CFO-profil.”

Hur förbereder du dig inför ett interimsuppdrag?

”Eftersom mina uppdrag alltid är av extraordinär karaktär, som kräver mycket energi, så ser jag till att vara ordentligt utvilad och har fyllt på med ny energi. Det är viktigt för mig att vara full av nyfikenhet och inspiration för att lära känna det nya bolaget, medarbetarna, affären och intressenter för att se hur jag kan göra bästa tänkbara insats och skapa värde.”

Varför har du valt att arbeta som Interim Manager?

”Jag ser inte mig själv som enbart en interimare utan även som konsult, rådgivare och investerare där jag pendlar mellan olika roller, allt ifrån styrelseledamot till operativa roller som kan ta olika form beroende på bolagets situation, ägandeform etc.”

Vilka är de viktigaste punkterna i ditt förändringsledarskap?

  • Att få alla medarbetare att växa och ta fullt ansvar – jag får aldrig göra mig oersättlig utan det är oerhört viktigt att jag alltid är utbytbar då jag per definition är interim.
  • Transparens, att i största möjliga mån dela information så att alla team drar åt samma håll och ser samma målbild, och även har förståelse för hur resurser prioriteras mellan projekt för största möjliga bolagsnytta.
  • Att vara trygg och jordad (mer av en mentor). I extraordinära situationer tvingas ofta medarbetare till att gå utanför sin comfort zone och då är det extremt viktigt att ge dem mod och ansvar och absolut inte ”slå någon i huvudet” om det blir fel.
  • Säkerställ att individer som ”räcker upp handen” får möjlighet att vara med på resan, vilket kan ge dem stora utvecklingsmöjligheter för framtiden.

”Under ett interimsuppdrag, som är av extraordinär karaktär är det än viktigare att snabbt få ihop teamskänslan och vara en bra ledare.  För att få alla att gå åt samma håll och kunna driva förändring måste man lägga in en större växel än om man går in som fast anställd eller bara ska upprätthålla en vakans.”

Vilka är dina bästa karriärtips

  • Var lösningsorienterad – städa av surdegarna direkt och se alltid till att ha ett rent skrivbord (eller mailbox).
  • Behåll alltid ett helikopterperspektiv och fokus på den långsiktiga planen – det är som att spela 3D schack under ett maratonlopp som går i sprintertempo. Man får inte fastna i detaljerna utan måste hela tiden zooma ut och reflektera.
  • Ha ett tydligt ledarskap och kommunicera strategiskt.
  • Var alltid inspirerande, trevlig och artig.

Hur ser du till att hitta ny energi?

”Det måste finnas ett stort inslag av humor! Jag ser till att ta mig tid för reflektion varje dag för att lägga upp strategin inför nästa schackdrag, vilket jag oftast gör under hundpromenader, löpturer eller dylikt. Mina prioriteringar är alltid familjen om jag måste välja. För det mesta fungerar det alldeles utmärkt att kombinera arbete och familj, det är viktigt att visa barnen ”walk the talk” för att inspirera dem till att ta för sig av livet. Under intensiva perioder ges det begränsad tid att curla mina fyra barn, så de har lärt sig från tidig ålder att ta fullt ansvar för läxor och sina aktiviteter på trygga ben.”