Ordet interim betyder "under tiden".
Ordet interim betyder "under tiden".

För oss som dagligen arbetar med interima rekryteringar är ordet välkänt, men många personer som vi möter vet inte riktigt vad ordet interim betyder.

Ordet interim kommer från latin och betyder ungefär under tiden där inter betyder emellan eller mellan. Cambridge Dictionary beskriver ordet som något tillfälligt som är menat att användas fram till dess att något permanent finns. Svenska Akademiens Ordbok beskriver interim som mellantid, övergångstid eller provisorium. Ordet finns dokumenterat i svenska språket sedan 1600-talet.  

När används ordet “interim”?

Idag används ordet interim vanligtvis när det handlar om personer som tar tidsbegränsade uppdrag, s.k. Interim Managers och Interim Management. Här handlar det om att gå in i ett tidsbegränsat uppdrag i en verksamhet för att leda ett projekt eller en organisation genom en förändring. Det används även bland annat inom juridiken när det gäller exempelvis en interimistisk dom.  

Steve jobs var interim CEO när han kom tillbaka till Apple och skulle lyfta företaget ur en kris.

Steve Jobs – iCEO

Ett exempel på en lyckad interim tillsättning är Steve Jobs, som efter att ha grundat Apple tillsammans med Steve Wozniak 1976 och blivit sparkad ur företaget, kom tillbaka som interim CEO 1997. Jobs kallade sig själv för iCEO, vilket inte ska förväxlas med iPhone eller iPad som syftar till ordet internet. Vad han menade var interim CEO. Det som var förväntat att vara en tidsbegränsad lösning, eftersom han höll på att bygga upp Pixar, blev en permanent roll år 2000. Jobs vände bolaget till ett av de största i världen under sin tid som iCEO.

Fakta om Interim Management

En Interim Manager är en person med lång erfarenhet av ledarskap och av att driva förändringar i en komplex miljö. Personen har en bakgrund inom näringslivet eller offentlig verksamhet och har valt att kliva av en fast roll för att i stället ta tidsbegränsade uppdrag.

Interim Management ger verksamheten tillgång till en mycket erfaren transformationsledare när de egna resurserna inte räcker till vid en utmaning, kris eller vakans.  

Exempel på typiska uppdrag inom Interim Management:

  • En CFO har slutat och man har inte en ersättare på plats. Man engagerar en interim CFO för att överbrygga gapet medan man rekryterar en permanent CFO. Då interimaren är överkvalificerad kan denne under sitt uppdrag se över processer och strukturer och lämna över en välfungerande verksamhet till den nya CFO:n.
  • Ett dotterbolag går dåligt och visar röda siffror. Man vet inte var problemet ligger. Nuvarande VD fungerar inte och har fått gå på dagen. En interim VD engageras för att analysera bolaget, ta fram en strategi för att vända bolaget, ge tydlig och transparent information till styrelsen och driva en turnaround.

Vill du veta mer om vad interim betyder, om det kan vara en karriär för dig eller om det kan vara en lösning som passar ert företag?

Kontakta oss eller läs mer om interimslösningar här.

Vanliga frågor om ordet interim

Vad betyder interim?

Ordet interim betyder ungefär “under tiden” där inter betyder emellan eller mellan. Cambridge Dictionary beskriver ordet som något tillfälligt som är menat att användas fram till dess att något permanent finns. Svenska Akademiens Ordbok beskriver interim som mellantid, övergångstid eller provisorium.

Var kommer ordet interim ifrån?

Ordet interim kommer från latin och betyder ungefär under tiden där inter betyder emellan eller mellan.

När används ordet interim?

Interim används oftast när det gäller Interim Management, men ordet används även inom andra områden, såsom inom juridiken.