Tidigare i år pratade vi med Duke&Kay om deras recept för att driva framgångsrika turnarounds för PE-ägda företag. Sedan dess har mycket hänt och Italien står inför en av de värsta kriserna någonsin på grund av Covid-19. Vi pratade med Paola Mucci, HR Partner på Duke&Kay för att höra mer om situationen och hur de stöttar sina klienter.


Hur är den övergripande situationen för era kunder och vilka är deras huvudsakliga utmaningar just nu?

“Våra klienter är medelstora och stora företag som till stor del består av entreprenörer. De är oroliga och desorienterade pga. det som händer i Italien, i Europa och över hela världen. Det är nu vi verkligen måste använda oss av vår långa erfarenhet av industrin, vår kunskap om organisatoriska processer och vår förmåga att analysera finansiell data, men framförallt vår förmåga att läsa av våra klienter och vara en trygg guide för dem likt en kapten som för skutan i hamn.

Företagen kämpar dagligen mot problem av ekonomisk och organisatorisk karaktär, och att minska arbetstider och antalet anställda, eller till och med lägga arbetsplatser, är nu ett av de mest kritiska stegen i att arbeta smartare för vissa företag. Det är också en fråga om handlingskraft och ledarskap för att progressivt delegera ansvar.

“Flexibilitet är nyckeln i krisen”

“Mycket viktigt är att öka flexibiliteten för att anpassa arbetsmetoder efter individens och företagets behov och därför är vår kapacitet och kunskap inom riskhantering och vår förmåga att genomföra handlingsplaner för att möta krisen starkt efterfrågad. Oberoende av storlek och bransch påverkas mer eller mindre alla företag av begränsningarna som nu råder. Kassaprognos: hur länge kommer vi att kunna hantera situationen? Hur påverkar det vår organisation? Låt oss inte heller glömma leverantörernas ledning och leveranskedja, åtgärder vid bristande efterlevnad, minskning av arbetskraften och regeringens senaste beslut att frysa alla konkursförfaranden (omstruktureringsavtal och konkurser) för att bara nämna några exempel.

I en situation där hela Italien tvingas stanna hemma, stöttar vi våra klienter på distans med due diligence-aktiviteter, skype-samtal för projektgranskning, möten, kandidatintervjuer och så vidare. Även våra interima CEO:er och CFO:er som är involverade i de pågående uppdragen utför alla sina aktiviteter på distans. Vi kommer att ta oss igenom detta. Vägen är fortfarande otydlig men ”speed” kommer att göra en skillnad!”

Hur snabbt kan ni ha en interim manager på plats?

“Den nuvarande situationen kräver, mer än tidigare, snabba åtgärder och ledare som har erfarenhet av att arbeta i krissituationer och som är vana att förutse risker och genomföra strategier för att återställa verksamheten. Duke&Kay har lång erfarenhet av omstrukturering och vi är skicklig i att hantera nödlägen med snabba resultat. Krissituationen har dock inte tagit oss helt oförberedda. Vi kan, genom vårt nätverk av mycket erfarna interimschefer, ingripa mycket snabbt: på en vecka kan vi identifiera rätt ledare som utvärderar situationen med klienten som mycket snabbt definierar en handlingsplan för att välja de resurser som behövs för att utföra uppdraget.”

Ni erbjuder också seniora rådgivare till CEO:er och styrelser. Ser ni en ökad efterfrågan på den här typen av tjänster?

“Ja, många klienter efterfrågar vår syn på den globala situationen och hur de kan förbereda sig på att möta ”det nästa normala”. Vi planerar nu webinar om den ekonomiska påverkan av coronaviruset på organisationer och hur man möter krisen enligt följande fyra punkter:”

  • Resiliens
  • Att vara lösningsorienterad
  • Att tänka utanför boxen
  • Att efterfråga innovation och effektivitet

Läs intervjun med Maurizio Ria från februari 2020 här:
https://nordicinterim.com/sv/artiklar/omstrukturering-pe-foretag/